Я студент з України і мені потрібна допомога

Na Slovensku je dlhodobo prítomná potreba riešiť problematiku vylúčených komunít. Komunitná práca si kladie za cieľ preventívne pôsobiť na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj na obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií. Úsmev ako dar realizuje komunitnú prácu už desať rokov a s týmto zámerom sme otvorili aj Komunitné centrum v Rimavskej sobote, ktoré funguje od roku 2015.

V rámci centra sme v septembri 2017 spustili projekt Soboťanská obývačka. Cieľom bolo vytvorenie celoročne dostupného priestoru pre komunitu, miesta na stretávanie sa, spoločné trávenie voľného času, realizáciu rôznych podujatí a aktivít komunitného centra. Zároveň bolo naším cieľom vytvoriť pre deti a mládež bezpečný a lákavý priestor, kde budú môcť so svojimi rovesníkmi tráviť voľný čas. Ani jedna z komunít v blízkosti nemala k dispozícii celoročne využívateľný priestor a zároveň ani spolužitie komunity zo sídliska a segregovanej komunity nie je bezproblémové. Jedným z našich veľkých cieľov je preto zblížiť tieto dve komunity, pomôcť budovať medzi nimi priateľské vzťahy a prekonávať vzájomné predsudky.

Obývačka je určená pre klientov komunitného centra, deti z ohrozených rodín, deti a mládež z detského domova ale i mamičky. Janka Ďurinová hovorí o význame Soboťanskej obývačky pre komunitu: „Sme jediným komunitným centrom v Rimavskej Sobote. Zrekonštruovanie naplno nevyužívanej triedy a vybudovanie komunitnej obývačky, v ktorej je dosť miesta pre všetkých, malých i veľkých, nám pomohlo rozšíriť naše aktivity a služby. Veríme, že tento projekt povedie k lepšej informovanosti o našej činnosti a zaktivizovaniu členov komunity. Budeme veľmi radi, ak realizácia tohto projektu podporí iniciatívu ďalších občanov mesta a prepojí komunity.“

V súčasnosti v Soboťanskej obývačke nájdete útulný kútik na čítanie, stolný futbal, veľkú tabuľu pre veľkých umelcov, stoly na tvorivé aktivity, knižnicu plnú kníh a hier, pohodlné vaky, vankúše i flexibilné lavice s kolieskami na sedenie. Za veľký prínos vybudovania tejto „obývačky“ považujeme, že ju môžu počas vyučovania a prestávok využívať aj žiaci školy, čo pomáha rozvíjať ich pozitívny vzťah k škole. Priestor zároveň deťom spríjemňuje spoločné písanie domácich úloh v Klube Poškolák. Realizujeme tu pravidelné skupinové aktivity zamerané nielen na zábavu ale aj sebarozvoj, prevenciu a vzdelávanie. Viac informácií o aktivitách získate na našej Facebook stránke – Komunitné centrum Úsmev ako dar – Rimavská Sobota.

Projekt Soboťanská obývačka sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB. Za pomoc pri zrealizovaní projektu ďakujeme aj všetkým našim dobrovoľníkom, Vydavateľstvu Svojtka & Co., spoločnosti STAVIVO IBV, s.r.o. – Banská Bystrica a pánovi riaditeľovi Petrovi Nôtovi a celej Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

sobotanska obyvacka 2017 001 sobotanska obyvacka 2017 006sobotanska obyvacka 2017 003sobotanska obyvacka 2017 004sobotanska obyvacka 2017 005 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.