Я студент з України і мені потрібна допомога

Deti z detských domovov vstupujú do života s nálepkou, s obavami. Častokrát si vo vnútri nesú strach, neistotu, otázky typu „Čo ak nebudem prijatý spoločnosťou?“ a počas dospievania sa s týmito „nehodnotami“ identifikujú, čím ich sebavedomie rapídne klesá. Avšak aj tieto deti majú v sebe akýsi chtíč, vôľu presadiť sa a mnohokrát sú veľmi šikovné, nadané v rôznych oblastiach, no nevedia alebo nemajú možnosť sa presadiť.

Je známa pravda, že spisovatelia, ktorí vytvorili postavy plné života, nápadov, energie sú častokrát tými najnudnejšími priateľmi. Tak aj vnútorný svet detí, či už z rodín alebo z detských domovov je hlboký a skrýva v sebe obrovský potenciál, ale je ukrytý v útrobách starostí z vonkajšieho sveta. Avšak, kde je vôľa, tam je aj cesta. Práve tento potenciál sa rozhodla Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pomôcť deťom objaviť prostredníctvom projektu s názvom „Reklama na seba – Anonym z detského domova“ a dať deťom príležitosť odstrániť nálepku.

Dobrovoľníci sú z radov Úsmevu ako dar ako aj zamestnancov detského domova, ktorí tak môžu stráviť s deťmi viac času mimo múrov detského domova v neformálnom prostredí. Projekt je venovaný deťom vo veku 10-17 rokov a odštartuje „víkendovkou“, na ktorej sa deti zoznámia medzi sebou a so svojimi vedúcimi. Následne, až do júna 2015 budú maľovať obrazy, či vytvárať umelecké priestorové inštalácie. „V predvianočnom období bude prebiehať i aktivita s názvom „Záložená identita“, do ktorej chceme zapojiť deti zo všetkých 86 detských domovov na Slovensku, ktoré sme už aj oslovili,“ uvádza časť koordinátor projektu Dušan Fraňo.

„Dúfame, že všetkými aktivitami stúpne úroveň povedomia o detských domovoch medzi verejnosťou i sebavedomie samotných zúčastnených detí.“ Dopĺňa Blanka Castellová, dlhoročná arteterapeutka a súčasná vychovávateľka v jednom zo detskom domove na Uralskej ulici v Košiciach.

Projekt podporuje Nadácia pre deti Slovenska.

Dušan Fraňo / koordinátor projektu
Logo HD Hugo      logo NDS

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.