Я студент з України і мені потрібна допомога

SPDDD Úsmev ako dar realizovala v roku 2015/2016 už 14. ročník verejnej finančnej zbierky pod názvom 1 deň úsmevu na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2015-020284.

Cieľom verejnej zbierky bolo upovedomiť verejnosť na problematiku detí  z detských domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, na podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Zbierka bola realizovaná pri dodržiavaní podmienok určených Ministerstvom vnútra SR v období od 1. augusta 2015 do 15. júla 2016 a to formou:

–         dobrovoľných príspevkov na osobitný účet verejnej zbierky
č. 4050095800/3100 zriadenom vo Sberbank Slovensko, a.s. v období od 1.8.2015 – 15.7.2016

–         zasielaním jednorazových alebo pravidelných SMS (DMS) správ na krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov v období 1.8.2015 – 15.7.2016. Cena jednej SMS správy je
2,-€, z ktorej 96% bude odvedené na účet verejnej zbierky prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb s názvom Fórum donorov.

–         zbieraním do stacionárnych pokladničiek, ktoré budú umiestnené v období od 1.8.2015 – 15.7.2016 v priestoroch právnických osôb po predchádzajúcom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Stacionárne pokladničky budú umiestnené v rôznych časových obdobiach a v rôznych priestoroch na základe dohody s právnickými osobami. Po umiestnení stacionárnej pokladničky vás môžeme informovať o jej umiestnení aj časovom období, ktoré sa v priebehu roka mení. Stacionárne pokladničky sú vyberané podľa zaplnenia 1x alebo 2x do roka.

–         menšie zbierky sa konali počas rôznych sviatkov ako napr. MDD, Mikuláš a po dohode s organizátormi podujatí aj na oslavách Dni Petržalky, Deň rodiny, Veľtrh Dieťa a rodina, Bratislava pre všetkých, Vianočné trhy a pod.

Zbierka 1 deň úsmevu je pre študentov a dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne aktívne zapájajú, podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu a charitatívne cítenie. Veríme, že pomáha kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, vyrástli bez rodičov a potrebujú ich/našu pomoc.

Vyzbierané finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie a realizáciu projektov na podporu  a pomoc deťom z detských domovov a náhradných rodín, rodín v kríze.

V Bratislave, dňa 12.10.2016

Vypracovala: PhDr. Soboličová Mária, PhD.

 

Správa na stiahnutie vo formáte pdf TU

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.