Я студент з України і мені потрібна допомога

Pozývamé Vás na akreditované vzdelávanie Terénna sociálna práca, ktoré sa uskutoční 29.11. – 30.11.2013 v priestoroch Úsmevu ako dar v Bratislave na Ševčenkovej 21 v Bratislava. Vzdelávací program je určený pracovníkom, ktorí sa svojou činnosťou venujú obnove prirodzeného rodinného prostredia u rodín, ktoré sú sociálne ohrozené, prípadne ohrozené vyňatím dieťaťa z biologickej rodiny a jeho umiestnením do ústavnej starostlivosti.

Predtým než sa rozhodnem pre vzdelávací program potrebujem vedieť:

Akreditácia:
Vzdelávací program Terénna sociálna práca je akreditovaný Ministerstvom školstva pod číslom akreditácie 1500/2009/635/1. Na konci vzdelávacieho cyklu dostanete certifikát.

Ako často školenie prebieha, ako je organizované?
Program je realizovaný formou cyklu, ktorý pozostáva z troch stretnutí (TSP1, TSP2, TSP3), pričom jedno stretnutie trvá 2-3 dni. Dokopy ide o 66 vyučovacích hodín. Na druhé stretnutie (TSP2) je už potrebná konkrétna práca s klientom, ktorá bude supervidovaná.

Čo je cieľom školenia?
–    nadobudnutie a posilnenie kompetencií potrebných pre efektívnu prácu s dieťaťom a rodinou, založených na poznaní vývinových štádií dieťaťa, fáz práce s dieťaťom a rodinou, posilnení rodiny v preberaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia
–    pochopenie významu tímovej spolupráce pri práci s dieťaťom a rodinou,
–    nadobudnutie schopnosti identifikovať silné stránky a potreby dieťaťa a rodiny,
–    poznanie a spôsobilosť aplikovania nástrojov diagnostiky a plánovania zmeny

Termíny najbližšieho vzdelávacieho cyklu a a miesto realizácie:
TSP 1:    29.11. – 30.11.2013 – SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava
TSP 2:    Február 2014 – miesto nie je určené
TSP 3:    Apríl 2014 – miesto nie je určené

Cena školenia: 70,- € za jedno stretnutie

Registrácia: vyplnenie ONLINE prihlášky (viď link nižšie) do 15.11.2013. Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať s konkrétnym časovým rozvrhom.
https://docs.google.com/forms/d/1fOFApOs7yigBXdGLOqJkI5N2tu5SzcXcXOmNbh6jWbo/viewform

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Emíliu Bezákovú, mail:

Poznámka: Ak potrebujete doporučiť ubytovanie, je potrebné nás včas o tom informovať, najneskôr do 5.11.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.