Я студент з України і мені потрібна допомога

Profesionálnych rodičov pribúda, treba im pomáhať. Pre deti z detských domovov je dôležité, aby vyrastali v rodine. Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny preto zorganizoval 40 stretnutí pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo. Tým, ktorí sa rozhodnú vykonávať túto prácu, chceme ďalej pomáhať. Na pobočkách Úsmevu ako dar pribudnú špecialisti pre pomoc rodinám.

Informačné stretnutia pre tých, ktorí uvažujú o zamestnaní profesionálny rodič začala Spoločnosť Úsmev ako dar organizovať v novembri minulého roka a pokračovala do februára tohto roka. Uskutočnilo sa 40 stretnutí v 34 mestách.
Na každé stretnutie prišli desiatky záujemcov, napríklad manželské páry, kde bol jeden z manželov bez práce a uvažoval nad zamestnaním profesionálneho rodiča. Prišli tiež ľudia, ktorí už majú skúsenosti s náhradnou starostlivosťou o deti z detských domovov a premýšľajú nad tým, že by ako profesionálni rodičia pomohli ďalším deťom.
Úsmev ako dar organizoval stretnutia preto, aby podporil unikátny model starostlivosti o deti v detských domovoch, ktorý umožňuje zamestnancom domovov vychovávať deti u seba doma v rodinnom prostredí.

„Ak dieťa nemôže mať vlastnú rodinu a ešte sme preň nenašli náhradnú rodinu, potom je riešením umiestniť ho v profesionálnej rodine. Najmä pre malé deti má táto možnosť obrovský význam. Nevyrastajú v anonymnej inštitúcii, ale v rodine, ktorá napĺňa ich potrebu mať blízku osobu a umožňuje im rozvinúť zdravú osobnostnú štruktúru a v budúcnosti byť dobrým rodičom. Deti, ktoré vyrastali v detských domovoch a dojčenských ústavoch, ako ich poznáme z bývalého režimu, majú totiž často problémy byť rodičmi. Profesionálni rodičia tak nepomáhajú len tejto, ale aj ďalšej generácii,“ hovorí predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Na stretnutiach sme záujemcom zdôrazňovali, že ide o dočasnú formu starostlivosti o deti, ktoré z profesionálnych rodín odchádzajú do náhradných, alebo sa vracajú späť do
pôvodných rodín. V reakciách účastníci ocenili práve realistické a otvorené informácie o tejto profesii. Zaujímalo ich tiež, ako postupovať, keď sa profesionálny rodič k dieťaťu pripúta a nedokáže sa ho vzdať.

Uvedomujeme si, že profesionálne rodiny potrebujú v súčasnosti najmä podporu a pomoc odborníkov pri riešení neľahkých situácii, do ktorých sa dostávajú. Jedným z hlavných cieľov Spoločnosti Úsmev ako dar je preto v tento roku rozšírenie služieb pre profesionálne, náhradné rodiny a rodiny v kríze.
„Už dnes máme na pobočkách Úsmevu ako dar ľudí, ktorí sa servisu pre rodiny venujú. Tieto tímy chceme rozšíriť. Na pobočkách by mali pracovať špecialisti na rozvoj rodiny, psychológovia, sociálni pracovníci, aby sme vedeli pomôcť rodine, keď to naozaj potrebuje,“ povedal Mikloško.

Počet profesionálnych rodičov rastie, v roku 2008 ich bolo 333 a žilo v nich 598 detí. Koncom minulého roka sa 462 rodín staralo o 772 detí.
Úsmev ako dar vyškolil minulý rok 265 nových profesionálnych rodičov. V súvislosti s nárastom počtu profesionalných rodičov sa objavuje otázka, či sa všetkých podarí zamestnať. Úsmev ako dar sa domnieva, že je úlohou a aj záujmom štátu, aby bolo v detských domovoch čo najviac zamestnacov, ktorí sa o deti starajú vo vlastnej rodine, nie v detskom domove. Aj Úsmev ako dar zamestnáva profesionálnych rodičov vo svojich krízových centrách, kde sa starajú o deti vyňaté z pôvodných rodín.

Projekt infostretnutí pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo organizovala Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a bol financovaný z Európskeho sociálneho spoločenstva v rámci Národného programu Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodín.

Autor: Andrea Hajdúchová, SPDDD ÚaD Bratislava

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.