Я студент з України і мені потрібна допомога

Další ze série dvoudenních seminářů organizovaných v rámci projektu Zn. Náhradní rodič, který a má napomoci dalšímu zlepšení péče o ohrožené děti, proběhl ve dnech 19.-20.září 2013 v Ústí nad Labem. Partnerem projektu financovaného Evropským sociálním fondem je Úsmev ako dar.

Lektoři zprostředkovali účastníkům z řad pracovníků OSPOD a neziskových organizací nové poznatky v oblasti komunikace se zájemci o náhradní rodičovství i příklady dobré praxe z pořádání edukačně-náborových kampaní u nás a v zahraničí. Sociální pracovníci pak měli během dvouhodinového workshopu možnost vyzkoušet si prakticky metody vyhledávání náhradních rodičů pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své rodině.

Marketingový manažer a lektor Úsmevu jako dar, Tomáš Cehlár, kromě vedení oblíbeného kreativního workshopu seznámil přítomné s bohatou zkušeností Úsmevu s pořádáním osvětových kampaní na Slovensku, včetně konkrétních tipů, jak oslovit potenciální pěstouny. Vše dokumentoval příklady přímo z praxe.

Autor: Jana Rydlová

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.