Я студент з України і мені потрібна допомога

V dnešnej dobe sa stretávame s mnohými problémami, ktoré ľudia nevedia riešiť bez pomoci niekoho iného. Práve preto poskytujeme odbornú pomoc nielen na našej pobočke v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi. Realizujeme sanáciu rodín s cieľom predchádzať, zmierniť alebo eliminovať príčiny ohrozenia dieťaťa a poskytujeme rodičom i dieťaťu pomoc a podporu k zachovaniu rodiny ako celku.

Pomáhame a podporujeme klienta (rodinu) usmerňovaním a odborným vedením pri výchove a starostlivosti o maloleté deti, pri finančnom hospodárení. Pomáhame riešiť pracovnoprávne vzťahy, vyhľadávame spoločne pracovné pozície, možnosti ubytovania a pod. Sprevádzame klientov pri vybavovaní osobných dokladov a príslušných dávok. Spolupracujeme s pomáhajúcimi inštitúciami.

Toto bezplatné špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ambulantnou formou, prostredníctvom poradne zriadenej na tento účel a  tiež terénnou formou. Poradňa špecializovaného sociálneho poradenstva je financované z prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Máte problémy v rodine alebo v iných vzťahoch? Potrebujete napísať žiadosti na úrady? Potrebujete, aby Vás niekto vypočul? Potrebujete sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc?
Ak ste kladne odpovedali na niektorú z otázok, nájdite odvahu a príďte!

Nájdete nás:
SPDDD Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatkú Ukrajinu
Kováčska 28, 040 01 Košice; úradné hodiny: pondelok – piatok/8:00 – 16:00

Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves Úradné hodiny: pondelok, streda, piatok/12:30 – 16:00 a utorok, štvrtok/8:00 – 16:00

 

 

Mgr. Veronika Prokopová
koordinátor odborných činností
SPDDD Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.