Я студент з України і мені потрібна допомога

V týchto dňoch sa uzatvára celoročný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach realizovala v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a Centrom pre obnovu rodiny – DORKA.

Počas realizácie organizátori vyškolili 16 potenciálnych mladých dobrovoľníkov, z ktorých 10 sa po ukončení kurzu základov sociálnej a edukačnej práce priamo zapojilo do ďalšej fázy projektu – prípravy aj samotnej realizácie dlhodobého tréningu životných a sociálnych zručností 16 mladých ľudí z detských domovov na východe Slovenska a bývalých chovancov, súčasných klientov DORKy – Centra pre obnovu rodiny.

Účastníci projektu sa v priebehu roka na pravidelných stretnutiach spolu s dobrovoľníkmi a skúsenými lektormi venovali takým pre samostatný život prepotrebným zručnostiam ako napríklad sebapoznávanie a sebareflexia, kooperácia, tímová spolupráca, riešenie konfliktov, osobné hodnoty a postoje, určovanie priorít, budovanie sociálnych vzťahov, ale tiež praktickým témam ako riešenie krízových situácií, ktoré prináša každodenný život, životným istotám ako práca a bývanie, vyhľadávaniu pracovných príležitostí, významu vzdelania a odbornej kvalifikácie pre získanie ale i udržanie si práce, osobnému plánovaniu – krátkodobému i dlhodobému, zdrojom osobných príjmov a možnostiam študentských príjmov.

Podľa vlastného vyjadrenia účastníkov, najviac ich oslovili stretnutia, ktoré boli tematicky venované otázkam riešenia bývania po odchode z detských domovov, možnostiam získania práce na Slovensku i v zahraničí (a s tým spojeným výhodám ale i rizikám a úskaliam), reálnym príjmom na Slovensku v jednotlivých profesiách a regiónoch, ale aj reálnym každodenným osobným a rodinným životným nákladom, finančnému plánovaniu – tvorbe osobného a rodinného rozpočtu.

Počas záverečného dvojdňového výcviku, ktorý absolvovali v Slovenskom raji na Geravách si mohli prakticky otestovať zase svoju zručnosť zastať si svoje miesto v tíme, osobnú i skupinovú zodpovednosť, ale tiež kreativitu a vynachádzavosť pri riešení neštandardných situácii.

I keď počas stretnutí účastníci projektu nedostali hotový „manuál“ na riešenie všetkých situácií, ktorým budú nútení po osamostatnení čeliť, vvsoko oceňovali hlavne korektnosť, rešpekt, toleranciu a rovnocenné partnerské vzťahy zo strany lektorov i dobrovoľníkov, možnosť spoznať a vytvoriť si trvalejšie vzťahy s ľuďmi mimo „domova“, ale tiež to, že všetky nové informácie i zručnosti im boli podávané nenásilnou formou cez konkrétnu osobnú životnú skúsenosť,. že sa to všetko dialo nenútene, cez aktivity, ktoré mali často zábavný podtext, bez mentorovania a „poučovania“ …

Jeden z praktických nácvikov reálnych životných situácií – simulácia prijímacieho pohovoru do zamestnania pred skupinou rovesníkov

Tréningových stretnutí sa zúčastňovali aj 2 mladé mamičky so svojimi ratolesťami (klientky Centra pre obnovu rodiny v Košiciach, kde sa stretnutia konali). Počas doby, keď mladé maminy pracovali v skupinách, sa deťúrencom venovali dobrovoľníčky – študentky pedagogiky a sociálnej práce.

Občas môžeme ľahko zísť aj z turistického chodníka. Ale tu nám pomôže pri hľadaní tej správnej cesty mapa. Dobré by bolo mať takú mapu aj pre život a a hlavne v nej vedieť čítať ….

Odvaha nie je len v tom odhodlať sa prekonať lanové prekážky vo výške viac ako 4 m nad zemou, ale aj priznať pred skupinou, že toto je už nad moje sily. „Ale pracovný pohovor som zvládol …“

Autora a foto: PaedDr. Darina Šalagovičová,
Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci v Košiciach

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.