Я студент з України і мені потрібна допомога

SRK je stretnutie kruhu ľudí, ktorí sú prepojení so životom danej rodiny v núdzi. V jeden deň, na jednom mieste, s jedným cieľom – hľadať to najlepšie riešenie pre deti a ich rodinu. Stretávajú sa príbuzní, priatelia, kamaráti, či známi zo susedstva alebo farnosti, jednoducho všetky blízke osoby ohrozeného dieťaťa a jeho rodiny, spoločne so všetkými profesionálmi, ktorí sú so životom dieťaťa alebo rodiny nejako prepojení (učitelia, lekári, prípadový a terénny sociálny pracovník, psychológ, akýkoľvek odborník, ktorý je do života dieťaťa a jeho rodiny angažovaný). 

Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu, no priamo nezasahuje do procesu rozhodovania. Rešpektuje sa tiež  kompetencia sociálneho pracovníka, ktorý plán v tomto prípade netvorí, ale potvrdzuje.  

Vzťahové väzby sú to najvzácnejšie, čo človek dokáže za svoj život vybudovať. Predstavujú záchrannú sieť a oporu v ťažkých situáciách. Je to prirodzená forma podpory, ktorú sa v rámci týchto stretnutí snažíme stimulovať a implementovať do našej práce s rodinami. Výsledky sú zvyčajne veľmi pozitívne a dajú sa dosiahnuť za pomerne krátky čas. Veď kto dokáže podporiť rodinu tak, ako jej najbližší.    

Týmto spôsobom pracujeme s rodinami už viac ako 15 rokov a teraz hľadáme práve vás. Staňte sa sprostredkovateľom nádeje, poslom dobrej zvesti, že aj ich život je dar a každý problém má riešenie. Povzbuďte k nádeji tých, tých, ktorí sú zmätení a veľakrát ťažko skúšaní životom v osamelosti zúfajú. Presvedčenie, že život a rodina je dar je predpoklad, ktorý sa môže stať rozhodujúcim posilnením v živote konkrétneho človeka, konkrétneho dieťaťa, konkrétnej rodiny. A veľakrát stačí naozaj málo. 

Prvý krok, ktorý môžete urobiť, je prihlásiť sa na výcvik koordinátorov stretnutí rodinného kruhu, ktorý je určený pre osoby pracujúce v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom pri príprave, vedení a hodnotení rodinných konferencií (SRK), prípadových konferencií a restoratívnych konferencií.

Program SRK je realizovaný prezenčnou formou. Pôjde o 2 stretnutia v rozsahu štyroch plných dní. Cena pre účastníka je 60 € za celé vzdelávanie.

Stretnutie Rodinného Kruhu

Program SRK sa bude konať v nasledujúcich termínoch na mieste Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 

1. Stretnutie SRK – 20.5. (so začiatkom o 10:00) – 21.5.2022 (s koncom o 17:00),  

Téma stretnutia: Základné princípy konferenčného modelu práce s rodinou … ako pripraviť a facilitovať SRK pre rodiny v náročnej situácii 

2. Stretnutie SRK – 27. 5. (so začiatkom o 10:00) – 28. 5. 2022 (s koncom o 17:00). 

Téma stretnutia: Výcvik zručnosti koordinátorov – facilitátorov Stretnutí rodinného kruhu 

Kontakt: Bc. Adriana Zubajová, manažérka pre vzdelávanie, 0903 781 775,  


Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.