Я студент з України і мені потрібна допомога

Hlavným cieľom podujatia bolo prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi deťmi a nadviazanie nových priateľstiev. Viedli sme deti k väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba i za kolektív. Deti sa spolupodieľali pri organizovaní programu, pričom si zvyšovali sebavedomie. V neposlednom rade spoznávali krásy živej a neživej prírody Štiavnických vrchov, ale takisto rôznymi aktivitami v prírode si rozcvičovali pohybové schopnosti a kondíciu. Okrem toho sme sa vzdelávali počas spoločných diskusií na témy ako: protidrogová prevencia či uvažovanie o budúcnosti. 

Deti počas celého pobytu spoznávali krásy živej a neživej prírody Štiavnických vrchov. Navštívili a spoznali všetky prírodné jazerá (Tajchy) a takisto štôlňu Bartolomej, kde spoznali históriu baníctva na Slovensku. Počas pobytu sme navštívili krásne historické mesto Banská Štiavnica, kde sa deti oboznámili s jej kultúrou a historickými pamiatkami. Svoju orientáciu si precvičili aj v Zrkadlovom bludisku. Každý deň boli pre deti pripravené rôzne aktivity, a to pohybové, spoločenské a tvorivé dielne, pri ktorých deti rozvíjali kondíciu a tvorivosť. Po večeroch sme viedli s deťmi diskusie na rôzne zaujímavé témy ako napr.: protidrogová prevencia s názvom Radšej šport ako drogu, uvažovanie o budúcnosti s názvom Viem, kam smerujem atď. Deťom sa pobytové podujatie veľmi páčilo, pretože zažili počas týždňa veľa zážitkov a dobrodružstiev, nadobudli nové priateľstvá, obohatili svoje vedomosti. Podujatie bolo pre nich prínosom a určite budú ešte dlho spomínať na zážitky, ktoré počas tohto pobytu zažili.

Autor: Roman Hajdák
dobrodruhovia 01dobrodruhovia 02dobrodruhovia 03dobrodruhovia 04dobrodruhovia 05dobrodruhovia 06

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.