Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 29.2.2012 – Podporu pre štúdium aj tento rok dostane 41 deti z detských domovov a náhradných rodín. Tieto deti majú sťažený prístup ku vzdelaniu, štipendium im pomáha uhrádzať náklady spojené so štúdiom a podporuje ich v ich snažení.

Spoločnosť Úsmev ako dar prostredníctvom svojho Fondu Pipi Dlhej Pančuchy podporuje prostredníctvom štipendií deti z detských domovov a odchovancov detských domovov už 17 rokov rokov.

Povzbudiť štipendistov na odovzdávanie štipendií prišla aj Katka Brychtová: „Vzdelanie je v dnešnej dobe základom pre naše deti. Veľmi sa teším z týchto mladých ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť štúdia, či už ide o stredné odborné školy alebo vysoké školy. Všetko čo sa naučia im raz určite pomôže v ich následnom živote po odchode z detského domova. A preto vždy rada podporujem takéto aktivity a pomoc.“

Medzi štipendistami sú študenti vysokých a stredných škôl. Na vysokých školách študujú odbory ako sociálna práca, sociálna pedagogika či učiteľstvo, na stredných školách odbory ako kuchár, masér, kaderníčka, stolár či sociálno-výchovný pracovník.

„V dnešnej dobe, kedy je finančná situácia ešte zložitejšia ako kedysi, potrebujú deti z detských domovov oveľa viac podpory. Preto je ich podpora pre nás veľmi dôležitá. Štipendium im pomáha pokryť náklady na cestovné, ubytovanie, učebné pomôcky a knihy. Podporujeme tiež mladých ľudí, ktorí už nie sú v detskom domove a ich náklady spojené so štúdiom sú vyššie, pretože si ich celé hradia sami,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, koordinátorka štipendijného programu.

Dlhoročným a významným partnerom programu Vzdelávaním k úspechu, prostredníctvom ktorého fond podporuje štipendistov, je Nadácia Slovenskej sporiteľne. „Nadácia Slovenskej sporiteľne sa už dlhodobo zameriava na podporu vzdelávania mladých ľudí. Jedným z úspešných projektov je aj program Vzdelávaním k úspechu. Našim zámerom je podporiť snahu mladých ľudí z detských domovov získať kvalitné vzdelanie a tím aj zaujímavejšie pracovné zaradenie. O úspešnosti naplnenia tohto cieľa hovoria konkrétne príklady mladých ľudí, ktorí dnes pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ dodáva Marta Krejcarová, členka správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. Jednou z podmienok získania štipendia je aj aktívna účasť štipendistov na projektoch a programoch Spoločnosti Úsmev ako dar. Veľmi radi sa zapájajú do našej činnosti a sú tak kladným príkladom pre svojich kamarátov v domovoch.

Dovoľte nám predstaviť pár študentov, ktorí aj tento rok získajú štipendium:

Daniela, 2. ročník na UKF v Nitre, odbor Pedagogika a výchova k občianstvu
Predbežným opatrením súdu sa dostala do detského domova, kde žije už sedem rokov. Aj napriek svojej zložitej rodinnej situácii sa nevzdáva a snaží sa naštartovať svoj život správnym smerom. Momentálne študuje pedagogiku na vysokej škole v Nitre. Tomu predchádzalo štúdium na strednej pedagogickej škole. A prečo si vybrala tento smer? „Raz by som chcela byť učiteľkou občianskej výchovy na strednej škole“ zverila sa nám. Daniela je zároveň i dobrovoľníčkou na našej pobočke v Nitre, kde pôsobí ako „Archanjel“. Pravidelne navštevuje s ostatnými dobrovoľníkmi deti v Detskom domove v Kolíňanoch.

Sandra, 2 mesiace do maturity, Stredná zdravotná škola v Prešove
Sandra vyrastala v detskom domove v Žakarovciach. V jedenástich si ju našla náhradná rodina a mohla odísť z detského domova. No po dovŕšení dospelosti sa rozhodla postaviť na vlastné nohy. Momentálne býva v krízovom Centre Dorka v Košiciach, kde je práve priestor aj pre mladých dospelých. Sandra si nevie vynachváliť pomoc, ktorú v Dorke dostáva: „V Dorke pracujú úžasní ľudia, ktorí dokážu človeka správne nasmerovať. Až tam som si uvedomila, že toto je moja šanca začať dobrý život.“ Momentálne sa Sandra chystá na maturitu a po jej úspešnom zložení by chcela pokračovať ďalej na trojročnom pomaturitnom štúdiu v odbore fyzioterapeut. Prečo práve tento smer? „Viem aké to je, keď sa o vás nikto nestará a nikto vám nepomáha. Preto chcem ja pomáhať iným.“ Po škole má v pláne pracovať chvíľu v Rakúsku alebo v Nemecku, ako opatrovateľka aby si niečo zarobila a našetrila. Aj preto chodí na doučovanie z nemčiny, ktorú bude v zahraničí potrebovať.

Jozef, 2. ročník, VŠZaSP sv. Alžbety, detašované pracovisko v Rožňave
Od malička vyrastal v detskom domove v Dobšinej, neskôr býval v Detskom domove v Rožňave, kde majú výborné podmienky pre mladých dospelých. Síce má svojich rodičov a súrodencov, no aj napriek tomu je rád, že bol v detskom domove. „Keby som bol u svojich rodičov, nebolo by zo mňa to, čo je teraz. Nechodil by som do školy.“  Jozef je typický príklad bývalého „domováka“, ktorý študuje sociálnu prácu práve kvôli tomu, že chce pomáhať deťom v domovoch. Už teraz praxuje v Centre Dorka v Košiciach, kde sa snaží využívať svoje poznatky zo školy a pomáha deťom hlavne s učením.

Miroslava, 2. ročník, VŠTaSP sv. Alžbety v Bratislave, sociológia
Detský domov Veľké Uherce je jej domovom už 14 rokov. Má mamu, sestry, no nevídajú sa. Ostal jej len brat, ktorý je s ňou v domove.  Mirka je typická mladá baba, ktorá veľmi nevedela čo chce študovať, čo chce v budúcnosti robiť. No rozhodla sa pre sociológiu a s odstupom času sa jej tento smer zapáčil. „Najviac ma baví predmet Dejiny sociálneho myslenia. Učili sme sa o rôznych krajinách, no aj tak mi je najbližšia tá naša.“ Počas najbližších prázdnin plánuje vycestovať do zahraničia, hlavne kvôli jazyku, ktorý bude určite potrebovať po škole.

Generálny partner štipendijného programu Vzdelávaním k úspechu je

Nadácia Slovenskej sporiteľne

nadacia slsp

V prípade záujmu novinárov o účast na podujatí nás neváhajte kontaktovať:
Tomáš Cehlár

0903 781 786

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.