Я студент з України і мені потрібна допомога

Je názov stretnutia náhradných rodičov, dobrovoľníkov a priateľov společnosti Úsmev ako dar, odborníkov v starostlivosti o dieťa v náhradnej rodine. Diskusiu skupiny vedú obvykle tréneri programu PRIDE, ak sa skupina nerozhodne inak. Dopredu si stanovíme ciele diskusie.

Obsahom diskusie je naplnenie aktuálnych potrieb účastníkov:

 • pri zvládaní výchovných situácií a prejavov dieťaťa,
 • poradenstvo pri riešení legislatívnych problémov, s ktorými sa rodičia boria počas procesu zverovania dieťaťa do starostlivosti,
 • pri získavaní prvotných informácií o príprave rodičov, o potrebných krokoch, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme sa mohli stať náhradným alebo profesionálnym rodičom,
 • sprevádzanie náhradných a profesionálnych rodičov,
 • podpora zvládania prekážok,
 • psychologické poradenstvo,
 • plánovanie víkendoviek,
 • vzdelávanie, odborné prednášky.

Na skupinu si podľa potrieb pozývame odborníkov v starostlivosti o deti a využívaní nových foriem a metód v starostlivosti o prijaté dieťa. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dozvedieť nové možnosti, povzbudenia a informácie zadávaním mnohých otázok ľuďom, ktorí na ne poznajú odpovede priamo, keďže priamo pracujú v tejto oblasti, alebo poznajú tieto témy z vlastných skúseností.

Jednou zo základných zásad PRIDE- u je tímová práca, preto je možné si na svojpomocnú skupinu priviesť priateľov, známych. ktorí budú členmi tímu a sú pripravení pomôcť vám prekonávať prekážky, s ktorými sa budete pri realizácii zmien vo svojom živote prijatím dieťaťa do rodiny stretávať.

Ak máte záujem zúčastniť sa svojpomocnej skupiny alebo Klubu náhradných rodičov, kontaktujte naše pobočky, v ktorých sa takéto skupiny organizujú.


Svojpomocná skupina v Košiciach

 • každú tretiu sobotu v mesiaci o 15.00 hod

Miesto: Brestová ul. 19, Košická Nová Ves (poznámka: táto mestská časť sa nachádza na okraji Košíc, pri výpadovke na Michalovce. Keď odbočíte z hlavnej cesty vedúcej zo sídliska Dargovských hrdinov do Košickej Novej Vsi, dostanete sa ku kruhovému objazdu, na ktorom odbočíte doprava. Potom treba už len správne odpočítať druhú odbočku doľava, čo je už „cieľovka“ – Brestová ulica, na ktorej konci sa nachádza zelený dom s číslom 19, kde Vás radi uvítajú so šálkou kávy)

Aktuálne kontakty pracovníkov pre náhradné rodiny:
Petra Lakatošová:
Pavol Sedlák:
Veronika Prokopová:
Katarína Ontková:
Centrálny kontakt:

Upozornenie: na týchto stretnutiach je vždy zabezpečená aj starostlivosť dobrovoľníkov o deti rodín a manželov, pred stretnutím však treba nahlásiť počet a vek detí, s ktorými prídete, aby organizátori pre nich včas zabezpečili adekvátny program a dostatok dobrovoľníkov, môžete tieto údaje meilovať na tento kontakt:


Klub náhradných rodičov – Úsmev v Bratislave

 • každú prvú stredu v mesiaci

 • na Ševčenkovej ulici 21 v Petržalke, zastávka ŽST Petržalka

 • Kontakt: , 02/63815208-09


Klub náhradných rodičov – Úsmev v Trnave:

 • Každá druhá sobota v mesiaci
 • V Trnavskom materskom centre v Trnave
 • Kontakt – Danka Pukancová – 0908 790 740,


Klub náhradných rodičov – Úsmev v Senici:

 • Každý prvý piatok v mesiaci
 • V Materskom centre v Senici
 • Kontakt – Danka Pukancová – 0908 790 740,


Svojpomocná skupina pre náhradných rodičov – Dolný Kubín:

 • dva krát za mesiac, podľa dohody účastníkov
 • V priestoroch pobočky Úsmevu ako dar, Odbojárov 1962, Dolný Kubín
 • Deti sa majú možnosť zapojiť do tvorivých dielní v klubovni
 • Kontakt: Mária Dánaiová, asistent pre NR, kontakt: 0908 608195


Klub náhradných rodičov – Úsmev v Prievidzi:

 • vždy raz za mesiac, podľa dohody
 • Pavol Kasala, 046/542 399,
 • Kontakt – Danka Pukancová – 0908 790 740,

Svojpomocná skupina pre náhradných rodičov – Nitra:

 • raz za mesiac
 • Kontakt: Katarína Minarovičová – 0910 964 949,

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.