Я студент з України і мені потрібна допомога

Leto je v plnom prúde a s ním aj séria táborov pre naše deti a mladých dospelých. Tradične otvárame letné prázdniny týždňovým SOS táborom „Hurááá do života“ pre mladých dospelých vo veku od 15 – 20 rokov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova. Vedúcimi tábora sú tradične bývalí domováci, ktorí sami prežili všetko, čo teraz prežívajú títo mladí ľudia v detských domovoch. Odmietanie, nezáujem, nezodpovedané otázky, rasizmus, sklamanie zo správania dospelých, ktorí ich majú chrániť. Tento tábor má dlhoročnú tradíciu, jeho cieľom je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu.

Počas týždňa sme mladým dospelým predstavili formy dostupného bývania, možnosti získania pôžičiek, rozprávali sme im reálne možnosti zamestnania sa, učili sme ich hospodáriť s financiami, hrali sme hry na sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Tento rok sme doplnili program o výučbu základov anglického jazyka, nakoľko mnohí domováci hľadajú šťastie v Anglicku, kde ale hneď na začiatku zlyhávajú kvôli neschopnosti dorozumieť sa v základných potrebách. Snažili sme sa samozrejme, aby si aj oddýchli a zabavili sa. Boli sme sa kúpať na Zlatých pieskoch, hrali sme futbal a volejbal na T-com pláži, navštívili sme nocľaháreň pre bezdomovcov, videli sme nočnú krásu Bratislavy z vyhliadkovej veže UFO, vozili sme sa zadarmo na Vláčiku Blaváčiku. Deti ale najviac ocenili v spätnej väzbe to, že sme sa spolu veľa rozprávali.

V rámci programu mladí ľudia absolvovali cvičný pohovor v spoločnosti DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA s.r.o. Bola to pre nich veľmi zaujímavá a cenná skúsenosť do života. Keď sme im povedali, že pôjdu na cvičné prijímacie pohovory, mnohí sa zľakli a nechceli ísť. Deti boli napäté, či nebudú vyzerať hlúpo, keď nebudú vedieť odpovedať na otázky, alebo či sa nebudú pýtať hlúposti a budú potom na smiech. Zamestnanci, ktorí sa im venovali, ich však svojím empatickým prístupom hneď po príchode upokojili. Niektorí si už teraz uvedomujú, ako im raz v budúcnosti táto osobná skúsenosť pomôže. Veľmi oceňujeme túto možnosť a skúsenosť, ktorú naše deti dostali. Gitka (19 rokov) „Bola to dobrá skúsenosť. Pomoc pri príprave na skutočný prijímací pohovor. A bolo tam super.“ Kristián (16) sa usmieva: „Naučil som sa nebáť komunikovať s ľuďmi. Naučil som sa ako môžem realizovať svoje sny, som veľmi rád a chcem sa sem budúci rok vrátiť.“ Kevin (17 rokov) „Bolo to náročné, ale viem, že mi raz táto skúsenosť pomôže v realite.“ „Dostal som nové vedomosti a veľkú osobnú podporu. Naučili ma veriť si. Mám zo seba hneď lepší pocit,“ dodáva 19 – ročný Adam, ktorý si tak verí, že chce budúci rok robiť na tomto tábore už vedúceho.

Ďakujeme spoločnosti DHL za významnú podporu tohto tábora. Sme radi, že spoločnosť DHL vidí zmysel tohto projektu a dlhodobo podporuje všetky naše vzdelávačky pre túto cieľovú skupinu a uľahčuje im tak štart do života. Veľká vďaka patrí spoločnostiam AUTO-KLIMA® Bratislava s.r.o., TRIGON PLUS s.r.o., STARZ hl. mesta SR, Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s., BLUE DANUBE TOURS s.r.o. = Vláčik Blaváčik. Bez ich veľkej pomoci by sme tábor nemohli zrealizovať.

Pomoc však nie je vždy len o peniazoch. Je aj o venovaní svojho času, odovzdaní vlastných skúseností, zručností a vedomostí iným, o aktívnom počúvaní a pochopení. Našim deťom v detských domovoch takáto forma pomoci a podpory veľmi chýba, a preto si ju veľmi ceníme a vážime. Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločnosti DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA s.r.o., taktiež zamestnancom spoločnosti DHL, ktorí sa venovali našim deťom a dali im cenné rady do života. Deti si na sociálnych sieťach vytvorili skupinu, kde spolu zdieľame svoje pocity a zážitky, posielame si fotky, spomíname a veľa sa smejeme. Veľmi sa už tešíme na ďalší tábor budúce leto 2020!

SOS Tábor 2019 SOS Tábor 2019 2019 sos tabor 3 SOS Tábor 2019

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.