Я студент з України і мені потрібна допомога

Projekt „Tajomstvá letných prázdnin“ sa realizoval pre deti z ubytovne Fortuna a deti z Krízového centra Pohoda v čase od 7.7. do 11.7.2008.

Piati mladí dobrovoľníci pripravili pre deti bohatý týždenný program. Celkovo sa do projektu aktívne zapojilo 15-20 detí a 7 rodičov, ktorí mladým dobrovoľníkom pomáhali pri aktivitách.

Tábor bol zameraný na zvýšenie zdravého sebavedomia a sebahodnoty dieťaťa. Aktivity podporovali rozvoj osobnosti detí, rozvoj sebaobslužných činností, rozvoj tvorivosti a nadania detí, podporovali vytváranie návykov. V dopoludňajších činnostiach sme sa s deťmi učili ako sa staráme o svoje telo a jeho hygienu, ako sa vhodne obliecť primerane počasiu a ako dbáme o svoje osobné veci. V popoludní sme sa venovali voľnočasovým aktivitám detí – podpora rozvoja motoriky, obratnosti, pravidlá fair-play. V stredu sme navštívili ZOO v Bratislave, začo naše poďakovanie patrí p. Ing. Šavelovej. Vo štvrtok sme si prezreli krásu centra mesta Bratislavy – Primaciálny palác a Bratislavský hrad.

Ukončením tábora bola spoločná opekačka, na ktorú nám P. Helena Volnárová (Veľký Biel) darovala špekačky. Počas týždňa si deti pochutnali na vynikajúcom ovocí od spoločnosti Boni Fructi, spol. s r.o. z Dunajskej Lužnej a taktiež si pochutnávali na sladkostiach od spoločnosti KPMG, spol. s r.o..

Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka daru od Komunitnej nadácie Bratislava a Nadácie SPP. Prostredníctvom podpory projektu sme mohli zakúpiť športové potreby, spotrebný a papierenský materiál na prácu a odmeny deťom.

Poďakovanie patrí všetkým piatim dobrovoľníkom-anjelom, ktorí svoj voľný čas, starostlivosť a lásku venovali deťom.

Ďakujeme partnerom:

Autor: Martina Kravárová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.