Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar organizuje 6. ročník konferencie Mosty k rodine. Ústrednou témou tohtoročných regionálnych konferencií Mosty k rodine je „10 rokov systémových zmien v sociálnoprávnej ochrane“. Prievidza odštartuje 27. septembra dvojtýždňový maratón konferencií, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na konferencii sa zúčastnia aj zástupcovia mestských úradov z Prievidzi a Považskej Bystrici, pracovníci detských domovov (PhDr. Alena Hepnerová) ako aj lekári psychiatrickej kliniky v Trenčíne MUDr. Róbert Koan a MUDr. Bohdana Bíreová s témou „Rozvíjanie empatie (mentalizovanie), ako základ pre zdravý vývin jedinca. S projektom „význam rodiny“ vystúpia na konferencii aj manželia Eršekovci.

V Bratislave sa 5. októbra bude konať konferencia pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Lucii Nicholsonovej a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny MUDr. Ivana Juráša.
Cieľom konferencií je vymeniť si skúsenosti so zákonom a zhodnotiť zmeny v sociálnoprávnej ochrane v jednotlivých regiónoch po desiatich rokoch ich fungovania. Potrebné je tiež definovať sociálnu prácu s rodinou, hlavne však v jej prirodzenom prostredí ako aj výmenu praktických skúseností v tejto oblasti. Dôležitou témou, ktorou sa tiež budú účastníci zaoberať, sú dopady ekonomickej krízy na rodinu a tiež deti s poruchami správania sa v sociálnej práci.

Účastníkmi odborných konferencií budú pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníci na rodinu, sociálni pracovníci, psychológovia, lekári, odborníci zo škôl, súdov, akademické autority, náhradné rodiny, profesionálne rodiny, ale aj študenti, zástupcovia farností a zahraniční odborníci.

V rámci programu bude v každom regióne okrem prezentácie praktických a odborných pohľadov na sociálnu prácu s rodinou venovaný aj priestor workshopom zameraným na jednotlivé praktické aspekty práce s rodinou.

V prípade záujmu o účasť na konferenciách nás môžete kontaktovať na našich pobočkách.

Mosty k rodine budú pokračovať v Trnave, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a tento rok aj na Ukrajine.

TERMÍNY KONFERENCIÍ:

Banská Bystrica – 25. 10. 2011
Nitra – 12.10. 2011
Trnava – 18. 10. 2011
Prievidza – 27. 9. 2011
Dolný Kubín – 6. 10. 2011
Bratislava – 5. 10. 2011
Košice – 11. 10. 2011
Užhorod – 10. 10. 2011

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.