Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar slávnostne odovzdala 12. novembra 2008 viac ako tri desiatky štipendií mladým ľuďom z detských domovov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo sú študentmi nadstavbového štúdia.

Štipendijný program „Vzdelávaním k úspechu“ podporuje Nadácia Slovenskej sporiteľne ako jeho generálny partner. Regina Ovesny – Straka, predsedníčka správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne, vníma investíciu do vzdelania za najlepšiu. Ako uviedla: „Cieľom našej podpory je dosiahnuť zmenu myslenia detí z detských domovov k procesu vzdelávania. A toto sa dá dosiahnuť práve konkrétnymi príkladmi konkrétnych študentov, ktorí úspešne dosiahli vyššie vzdelanie a dnes majú zaujímavé pracovné zamestnania.“

Nadstavbový štipendijný program „Vzdelávaním k úspechu“ na podporu vzdelávania je od začiatku hlavným prostriedkom, ktorý deti v detských domovoch motivuje študovať a zároveň im pomáha pri zabezpečovaní materiálnych podmienok nevyhnutných k štúdiu. Funguje od roku 1995 pre mladých dospelých, ktorí majú záujem ďalej sa vzdelávať na vysokej škole, prípadne si zvyšujú kvalifikáciu po ukončení náhradnej starostlivosti (nadstavbové štúdium). Od jeho vzniku sme až doteraz podporili 308 študentov.

Príbeh:
Volá sa Matúš Dunka. Študuje na Súkromnej sociálnoprávnej akadémií v Košiciach v odbore sociálno – výchovný pracovník. Dnes má 28 rokov. Jeho minulosť aj prítomnosť je spojená s detským domovom. Minulosť, lebo v ňom vyrastal a prítomnosť, pretože teraz je Anjelom deťom v detskom domove vo Vranove nad Topľou. Pravidelne s nimi pracuje a je pre deti veľkým vzorom. Naviac si pod svoje krídla (do pestúnskej starostlivosti) vzal Martina, ktorému hrozilo, že už nikdy nebude môcť byť so svojou rodinou a súrodencami. Systematickou prácou sa mu darí postupne spájať rozdelených Martinových súrodencov s ich biologickou mamou, dokonca vďaka Matúšovi prvý krát po dlhej dobe strávila celá rodina aspoň krátky čas spolu počas letných prázdnin.

Matúš vyrastal v detskom domove v Spišských Vlachoch, kde bol na základe vypracovania posudku psychologičky umiestený do špeciálnej školy. Matúšovi tak vopred naplánovali jeho budúcnosť a nedali mu právo študovať v riadnej základnej škole. Jeho životným snom však bolo študovať na vysokej škole a tak si už druhý ročník externe dorába maturitu na Súkromnej sociálnoprávnej akadémií v Košiciach v odbore sociálno – výchovný pracovník. Krok po kroku sa tak blíži k svojmu vysnívanému vzdelaniu. Stále má chuť bojovať a dokazuje nám to každodennými skutkami.

V máji tohto roka bol Matúš ocenený nadáciou Pipi Dlhej Pančuchy za mimoriadne úsilie pri budovaní súrodeneckých vzťahov a spájaní rodiny.

Katarína Hlavandová, manažér pre PR
0904 143 436

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.