Я студент з України і мені потрібна допомога

V súčasnosti pripravuje medzinárodná organizácia AIESEC v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar projekt s názvom AIESEC Deťom. Ten je primárne určený pre detské domovy. Je navrhnutý tak, aby spestril každodenný život detí a zlepšil ich angličtinu a pomohol im spoznať inú kultúru. Do detského domova príde 1 alebo viac zahraničných dobrovoľníkov.

Ich úlohou bude zapájať sa do každodenných činností, organizovať voľno-časové aktivity, vypomáhať deťom s domácimi úlohami, učiť ich cudzí jazyk a predstaviť im svoju kultúru. Ide o zodpovedných vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov s výbornými jazykovými znalosťami, komunikačnými a organizačnými schopnosťami.

Všetci zúčastnení zahraniční dobrovoľníci prídu do detských domovov v období od decembra do konca marca a budú tam pôsobiť po dobu 6 týždňov. Projekt sa realizuje vo viacerých krajoch, a to predovšetkým v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

Projekt je výnimočný v tom, že deti v detských domovoch budú mať možnosť priamo sa stretnúť so zahraničným dobrovoľníkom, tráviť s ním/ňou voľný čas, a tak zažiť a naučiť sa niečo nové. Deti budú mať po dobu 6 týždňov zmysluplne vyplnený voľný čas a prostredníctvom priameho kontaktu so zahraničným človekom väčšiu motiváciu učiť sa angličtinu. V neposlednom rade bude detským domovom poskytnutý človek, ktorý im pomôže s každodennými úlohami, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv aj na zamestnancov detských domovov.

Doposiaľ zúčastnené detské domovy:

Detský domov Nádej, Sereď
Detský domov Nezábudka, Dunajská Streda
Detský domov, Piešťany
Detský domov Harmónia, Modra
GALANT, n.o., Bratislava
Detský domov Potôčik, Slovenská Ľupča

Manažér projektu: 

Ing. Katarína Korcová
Mobil: 0902 918 222
E-mail:

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.