Я студент з України і мені потрібна допомога

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane, Papiernička – Viac ako 85 % detí z detského domova v Tornali trávi školské prázdniny a sviatky u svojich biologických rodičov, za čo vďačia tieto deti sociálnej pracovníčke Elene Pereczovej, ktorú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ocenila v kategórii sociálny pracovník. „Detský domov má kapacitu 40 detí a počas svojej práce pre domov pomohla vrátiť do biologickej rodiny 48 detí, 36 detí bolo vďaka nej adoptovaných a 27 detí skončilo v pestúnskej starostlivosti,“ uviedla riaditeľka zariadenia Magdaléna Szobonyová.

Oceňovanie bolo súčasťou medzinárodnej konferencie „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“, ktorá sa konala 7. – 9- 11. 2011 v Častej – Papierničke a cieľom tohto morálneho ocenenia bolo vyjadriť vďaku všetkým zamestnancom detských domovov, ktorí svoje povolanie povýšili na poslanie. Takou je aj Božena Marečková z detského domova v Skalici. Počas svojej viac ako tridsať ročnej praxe stretla množstvo detí. Jej zásluhou sa v oblasti sanácie rodín mohli niektoré deti vrátiť do svojich biologických rodín, vrátane dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Nad rámec svojich povinností pomáha aj Oľga Pagáčová. Rodičom detí umiestnených v detskom domove v Ilave pomáha riešiť ich bytové problémy, aj pri písomnom komunikovaní s úradmi, či hľadaní práce. Pripravuje mladých dospelých na osamostatnenie sa a začlenenie sa do spoločnosti po odchode z detského domova.

Predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, Jozef Mikloško, s príhovorom.

Väčšina odborných zamestnancov, akou je ocenená Jarmila Bebjaková z detského domova v Dobšinej nezatvára dvere pred chovancami ani po pracovnej dobe.

Svojou prítomnosťou nás podcit aj minister práce, soc. vecí a rodiny, Jozef Mihál.

Nesmel chýbať ani generálny riaditeľ Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, Ivan Juráš.

V kategórii vychovávateľ sme ocenili Petra Šimičáka z domova v Liptovskom Hrádku. Podľa riaditeľa tohto zariadenia zvládol Peter Šimičák transformáciu internátneho typu zariadenia na typ samostatných skupín, sťahovanie sa do rodinných domov, delimitácie detí internátnej školy a vytvorenie špecializovaných skupín pre deti s poruchami správania. „Jeho vzťah k deťom je obdivuhodný, vedie ich ku kresťanským hodnotám a mnohým deťom je nielen priateľ, vychovávateľ, ale aj krstný rodič“, uviedol riaditeľ ústavu Zdenko Michalides. Druhou ocenenou v tejto kategórii bola Anna Medvecová z detského domova v Košiciach. „Je to dlhoročná vychovávateľka, k deťom má blízky vzťah a svoju prácu vníma skôr ako poslanie. Problémy rieši s humorom a nadhľadom. Mnohým deťom otvorila nielen svoje srdce, ale aj dvere do svojej vlastnej domácnosti, stala sa ich náhradnou mamou,“ hovorí o nej riaditeľka tohto zariadenia Andrea Matisová.

Moderátor slávnostného večera bol nenahraditeľný Ivan Bičan 🙂

Ocenení pracovníci detských domovov.

Počas konferencie sa prvykrát konala aj omša, ktorú celebroval náš kamarát Marek Vadrna.

V kategórii profesionálny rodič sme ocenili Zdenku Weissovú, ktorá za 6 rokov práce poskytla starostlivosť 15 deťom, z nich je 13 úspešne umiestnených v rôznych formách náhradnej rodinnej starostlivosti. V súčasnosti sa stará o 2 deti, ktoré k nej prišli priamo ′z ulice′, čím deti dostali možnosť zažívať individuálny prístup a rodinné vzory bez traumatizácie pobytom v detskom domove.

Ďakujeme partnerom konferencie.

Druhou ocenenou v tejto kategórii bola Viera Šrankotová z detského domova Vranou nad Topľou. K vlastným 3 deťom si pred rokmi vzala ďalších 3 súrodencov, ktorým poskytla rodinné zázemie. Neskôr prijali aj štvrtého súrodenca, napriek tomu, že išlo o nesmierne problémové dieťa. „Verím, že mojím poslaním je práca s deťmi, ktoré nemajú vlastnú rodinu,“ hovorí pani Viera. V súčasnosti sú už všetky deti dospelé a samostatné. Pani Viera, aj keď je už na dôchodku, stará sa spolu s manželom o ďalších dvoch súrodencov. Za 13 rokov práce sa s manželom naučili ako zvládnuť deti a pripraviť ich pre život.

-AP-

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.