Я студент з України і мені потрібна допомога

2. okóber 2007 Divadlo West, Bratislava – Oslavovali sme a zároveň sme oceňovali tých, ktorí stáli spolu s nami pri zrode myšlienky a pomáhali nám ju 25 rokov napĺňať.

V priebehu 25 rokov SPDDD Úsmev ako dar postupne kráčal cestou pomoci detským domovov, neskôr budoval priateľstvá s týmito deťmi. Dnes pripravuje a podporuje náhradné rodiny. Takto veľmi stručne možno zamerať cieľ Spoločnosti.

Všetky doposiaľ uskutočnené kroky považujeme za správne a dôležité, hoci si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, že kľúčom akejkoľvek pomoci dieťaťu je pomoc jeho vlastnej rodine.

13. marca 2007 sme Vám predstavili jedinečný výskum, v pomoci rodine kráčame stále vpred. Najlepším miestom pre vývin dieťaťa je vlastná rodina. Ak dieťa nie je v rodine bezpečné a dochádza k jeho zanedbávaniu alebo ohrozeniu, snažíme sa pomôcť rodine upraviť svoje správanie a odstrániť problémy, ktorými ohrozuje svoje deti. Prieskum príčin vyňatia detí z rodiny, publikovaný Spoločnosťou Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny ukázal, že až 56 % vyňatých detí má šancu vrátiť sa do pôvodnej rodiny, ak sa splnia určité predpoklady. Medzi tie najdôležitejšie patrili získanie bývania, náprava správania, zlepšenie hygienických a sociálnych pomerov a záujem rodičov o dieťa.

Naša práca s rodinou je postavená na rozvoji rodičovských zručností, na poznaní potrieb
dieťaťa a jeho bezpodmienečnom prijatí. Medzi základy našej filozofie patrí posilňovanie rodiny a tímová spolupráca s úradmi, samosprávou a ďalšími odborníkmi.

Naše predstavy o práci s rodinou a jej pomoci sme odprezentovali v slávnostný večer. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto večera a venovali svoj čas práve Úsmevu ako dar. Zoznam ocenených tu. (.xls)

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.