Я студент з України і мені потрібна допомога

Jasov / 6.6.2017 –  Sociálny dom sv. Norberta v Jasove dnes môže vďaka novozrekonštruovaným priestorom poskytnúť ubytovanie a pomoc siedmim rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii bez strechy nad hlavou. Toto vzácne dielo sa podarilo vďaka výraznej podpore Rádu premoštrátov na Slovensku a fondu Renovabis. 

 

Požehnaniu novootvorenému centru predchádzala slávnostná sv. omša na sviatok sv. Norberta, zakladateľa Rehole premoštrátov vo svete v Kláštore premoštrátov v Jasove. Tejto slávnostnej liturgii predsedal generálny vikár rožňavskej diecézy vdp. Miloš Gazdík, ktorý bol poverený zastúpiť otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Požehnanie novootvorených priestorov sa uskutočnilo za prítomnosti zasvätených osôb, veriacich z miestnej farnosti, pozvaných kňazov a samozrejme bratov z rehole premonštrátov na Slovensku. Ako uviedol spolucelebrant sv. omše jasovský opát Ambróz Martin Štrbák: „Dnes na sviatok sv. Norberta otvárame tretiu časť Sociálneho domu sv. Norberta tu v Jasove a to za neoceniteľnej podpory fondu Renovabis, ale hlavne na základe podpory nášho miestneho otca biskupa Mons. Stolárika, ktorý bol presvedčený o sociálnych potrebách núdznych v našej diecéze, za čo mu patrí naša úprimná vďaka.“ Požehnanie domu so svojimi piesňami sprevádzala Komunita Emanuel.

Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou DeDo za výraznej podpory Katolíckej cirkvi buduje na Slovensku sieť centier na pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. Celková kapacita týchto centier na Slovensku dnes predstavuje 300 osôb. Najbližšími projektami v nasledujúcich obdobiach bude vytvorenie takéhoto sociálneho centra v Košiciach – Šaci a v bratislavskej Petržalke.

Ďakujeme partnerom projektu:

Nadácii DeDo, VSE Holding, a.s. /Člen skupiny innogy/, Holandskej obchodnej komore, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, Solidstavu, Telegrafii, Carmeuse, Deutschmann, BBF elektro, rodine Pavlových z Košíc, p. Ing. Stanislavovi Rákošovi, p. Ing. Jurajovi Podrackému.

20170606 pozehnanie jasov 00220170606 pozehnanie jasov 00520170606 pozehnanie jasov 00420170606 pozehnanie jasov 00320170606 pozehnanie jasov 00620170606 pozehnanie jasov 00720170606 pozehnanie jasov 008    

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.