Я студент з України і мені потрібна допомога

Nie sú profesionáli, no aj napriek tomu majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Aj tento rok vystúpili deti z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín nitrianskeho kraja na Najmilšom koncerte roka v Nitre, ktorý sa konal 5. mája 2019 v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Počas nedeľného popoludnia tu deti predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, prednesu poézie, prózy či dokonca rapu. Chvíle strávené na pódiu boli pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie, ktoré svojim umeleckým vystúpeniam venovali. Na Najmilšom koncerte roka v Nitre vystúpili deti zo 6 centier pre deti a rodiny, 1 reedukačného centra a 4 náhradných rodín. Konkrétne to boli: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Centrum pre deti a rodiny Topoľčany, Centrum pre deti a rodiny Levice, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Centrum pre deti a rodiny Kolárovo, Centrum pre deti a rodiny Štúrovo, Reedukačné centrum Vráble. Koncertom sprevádzal prítomných moderátor Roman Juraško a nádejných mladých umelcov prišla podporiť aj skupina DESmod, aby svojím vystúpením obohatila program a utvrdila deti v tom, že robiť umenie má zmysel. 

Koncert bol tiež formou poďakovania priateľom, sponzorom a podporovateľom, nakoľko tento rok regionálna pobočka Úsmev ako dar v Nitre oslavuje 20 rokov. Jej oficiálne založenie iniciovali dobrovoľníci z Úsmevu i samotné deti z detských domovov, ktoré už „úsmevákov“ poznali a predstava, že sa s nimi budú môcť stretávať častejšie a intenzívnejšie, ich nenechala ľahostajnými. Obojstranné nadšenie vyústilo v roku 1999 do vzniku regionálnej pobočky, ktorá pomáha už dvadsať rokov a stále s rovnakým nasadením plní svoje poslanie.

Pobočka dnes rôznymi aktivitami a projektmi zastrešuje približne 500 detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou v Nitrianskom kraji. Počas jej existencie sa tamojším pracovníkom podarilo zorganizovať mnoho športových, kultúrnych a iných rozvojových podujatí. Priniesli deťom so skúsenosťou odmietnutia od tých najbližších trvalú podporu a bezpečie priateľského vzťahu. Podieľajú sa na sanácii rodinného prostredia ohrozených detí aj tých, ktoré už z rodiny vyňaté boli, a pomáhajú tak zachovať to, čo je deťom najvlastnejšie – rodinu. Aktívne vyhľadávajú, pripravujú a sprevádzajú náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom umožnia prežiť plnohodnotné a láskyplné detstvo.

Podujatie Najmilší koncert roka bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Najmilší koncert roka v Nitre 2019 Najmilší koncert roka v Nitre 2019 Najmilší koncert roka v Nitre 2019 Najmilší koncert roka v Nitre 2019

 

 

 

 

Ďakujeme partnerom NKR v Nitre: 

ARRIVA BIBUS  KARTEL LEKOR 
       
       
LYRA CHOCOLATE M-M.Šped, s.r.o.M-M.Šped, s.r.o. Mesto Nitra MONTGAS 
       
       
MY REGIONÁLNE NOVINY Nitriansky kraj Peikko Plastex
       
       
Queen ROEZ Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre STAVEW
       
       
Stiken SWAN TCT Tekmar
       
       
TESGAL      
       

 

Ďakujeme:

AGRO TAMI, a.s.
APETIT Veľký Kýr s.r.o.
ARRIVA NITRA a.s.
ASTRUM Laus, s.r.o.
A.T.S. – Automatik – Tür – Systeme Nitra, spol. s r.o.
BIBUS SK, s.r.o.
Daniel Dermek MD-centrum
FRESH POINT s.r.o.
FROMAX s.r.o.
Gastromir – Mirko Petrík
Jozef Valent – JV GARAGE
KARTEL NITRA s.r.o.
Kvetinárstvo Oreško s.r.o.
LEKOR spol. s.r.o.
LYRA CHOCOLATE s.r.o.
McDonald´s
M-M.Šped, s.r.o.
MIVA, spol. s. r.o.
MONTGAS, s.r.o.
MY Nitrianske noviny
NEW YORKER
Peikko Slovakia s.r.o.
PLASTEX, spol. s r.o.
PRO:FX Štúdio
PROFI-SERVIS
QUEEN, s.r.o. Neded
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
ROEZ, s.r.o.
SEC s.r.o.
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
STIKEN, s.r.o.
SWAN, a.s.
TAURIS NITRIA spol. s r.o.
TCT, s.r.o.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
TESGAL, s.r.o.
Nitriansky samosprávny kraj
Mesto Nitra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.