Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 8. – 9. novembra 2016 sa v priestoroch Účelového zariadenia NR SR, Častá – Papiernička konal  pod záštitou predsedu NR SR JUDr. Andreja Danka a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána Richtera už 16. ročník medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane, ktorý organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Zúčastnilo sa ho viac ako 200 odborníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska i Ukrajiny, ktorí si vymieňali skúsenosti a odborné pohľady na tému: Medzinárodné skúsenosti so sanáciou rodín. Z našich kapacít v sociálnej práci prijali pozvanie okrem iných aj prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., známy svojou humanitárnou prácou v treťom svete, či v utečeneckých táboroch, Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality,  venujúci sa prevencii obchodovania s ľuďmi, Mgr. Silvia Zábavová, ktorá sa už niekoľko rokov intenzívne venuje pomoci rómskej osade v Jarovniciach, či JUDr. Peter Rajňák, predseda Asociácie rodinných sudcov Slovenska.IMG 6979 l

Účastníci sa zhodli na dôležitosti vzájomnej výmeny skúseností a spoločného postupu, ktorý napomáha k zefektívneniu pomoci jednotlivcom a rodinám v kríze. Sieťovanie odborníkov rozširuje možnosti i nástroje podpory a riešenia konkrétnych prípadov v prospech ochrany a rozvoja osobnosti detí.  

V rámci podujatia na slávnostnom galavečeri ocenil minister JUDr. Ján Richter pracovníkov detských domovov a Úradov práce, ktorí svojou prácou napomohli k návratu detí z detských domovov naspäť do rodín.  Hudobným hosťom galavečera bola speváčka Katarína Hasprová. V jeho rámci si spoločnosť Úsmev ako dar pripomenula 25. výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia organizácia pomohla mnohým rodinám i jednotlivcom riešiť ich krízovú situáciu, postaviť sa na vlastné nohy, vzdeláva a spája odborníkov, pripravuje a sprevádza náhradné a profesionálne rodiny. Spolu s Nadáciou DeDo prevádzkuje Centrá pre obnovu rodiny, kde v siedmych zariadeniach našlo domov viac ako 300 klientov.

IMG 7073 lIMG 7024 LIMG 7001 lIMG 6958 lIMG 6918 lIMG 6968 l

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.