Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 23. marca 2016 – Organizácia Úsmev ako dar sa dlhodobo venuje podpore detí a mladých ľudí z detských domovov a náhradných rodín. Jednou z priorít je aj vzdelávanie, ktoré im dokáže poskytnúť sebestačnosť a príležitosť napĺňať svoje sny. Tento rok dostane štipendiá päťdesiat tri stredoškolákov a vysokoškolákov.

V rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporuje Úsmev ako dar už viac ako desať rokov deti, ktoré vyrastajú bez biologickej rodiny. Prostredníctvom štipendií im poskytujú odrazový mostík k lepšiemu vzdelaniu a tým aj k lepšej budúcnosti. „Vzdelanie je dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje budúcnosť človeka. Jeho hodnotu nám sprostredkúva väčšinou rodina. No tieto deti ju nemajú. Preto ich chceme, spolu s naším partnerom Nadáciou Slovenskej sporiteľne, aspoň takto podporiť a tým im dopomôcť k tomu, aby sa im lepšie žilo,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove a teraz pomáha deťom s rovnakým osudom.

Jednou z podporených študentov je aj Erik Macko, ktorý študuje spev na konzervatóriu v Žiline „Štúdium je pre mňa veľmi náročné, keďže som ako dieťa zo sociálne slabšej rodiny nemal možnosť navštevovať základnú umeleckú školu. Teraz na konzervatóriu musím veľa vecí rýchlo dobehnúť. S hrdosťou však môžem o sebe povedať, že som cieľavedomý, snaživý a pracovitý, a preto dúfam, že sa mi podarí ukončiť aj tento vyšší stupeň vzdelania ,“ hovorí Erik.

Vzdelanie deťom z detských domovov a náhradných rodín zabezpečí nielen lepšiu budúcnosť, ale zároveň im pomôže zvýšiť ich sebavedomie. Sú odvážnejšie, istejšie samé sebou, keďže je to niečo, čo dosiahli vlastnými silami. „Ak zvládnem všetky skúšky, tak budúci rok bude zo mňa bakalárka. Budem prvé dieťa z nášho detského domova, ktoré bude mať vysokoškolský titul. Nie je to vždy jednoduché, skúšky sú náročné, ale snažím sa, viem, že správ ny prístup sociálnych pracovníkov môže zmeniť zmýšľanie dieťaťa a naviesť ho na správnu cestu,“ vysvetľuje Kristína Gajdošová, ktorá študuje sociálnu prácu na Vysokej škole sv. Alžbety v Skalici.

Dlhoročným partnerom Úsmevu ako dar pri realizácii programu Vzdelávaním k úspechu je Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá tento rok venovala 15 000,- € na tento účel. „Pre všetky deti, no obzvlášť pre deti z detských domovov znamenajú vedomosti hodnotu, ktorá im pomôže osamostatniť sa a lepšie sa uplatniť v živote. Keď niekedy prídu prekážky, treba ich aktívne prekonať, vidieť svoj cieľ a ísť vpred. Kvalitné vzdelanie predstavuje odrazový mostík k zamestnaniu a splneniu svojich predstáv, preto Nadácia Slovenskej sporiteľne už deviaty rok podporuje štipendijný program pre mladých ľudí z detských domovov,“ uviedla Danica Lacová z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Ďakujeme exkluzívnemu partnerovi projektu „Vzdelávaním k úspechu“ Nadácii Slovenskej sporiteľne za 9 – ročnú podporu projektu.

stipendia 2016 6stipendia 2016 4stipendia 2016 2stipendia 2016 5stipendia 2016 3 stipendia 2016 1

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.