Я студент з України і мені потрібна допомога

Indiáni z Kamenice, Lesní škriatkovia, Partizáni z Dorky, Hľadanie strateného pokladu… aj takéto dobrodružné názvy niesli letné rozvojové pobyty, ktoré pripravila regionálna pobočka Košice pre deti z detských domovov, náhradných rodín ako aj sociálne slabších rodín z Košického kraja.

Spolu bolo zrealizovaných 11 prázdninových pobytov pre 143 detí.

Letný rozvojový pobyt – „tábor“- je vyvrcholením celoročnej anjelskej činnosti, ktorá sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov – anjelov s deťmi z detských domovov. Letný pobyt je jednou z najlepších príležitostí ako si posilniť vzťahy medzi dobrovoľníkom a dieťaťom a tak upevniť priateľstvá. Ide najmä o letné prázdninové pobyty rodinného typu, čo vyplýva aj z transformácie detských domovov spočívajúcej v prechode od internátnej výchovy k starostlivosti s rodinným charakterom výchovy. Práca s menším počtom detí je oveľa efektívnejšia, umožňuje individuálny prístup, ktorý tieto deti potrebujú.

Naši dobrovoľníci si pre deti pripravili zaujímavé tematické programy, ktorých cieľom bolo podporiť osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti detí, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti, ako aj vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport.
Naša pobočka uskutočnila 6 anjelských pobytov.

Okrem toho sme zrealizovali dve pobyty pre deti z Centra pre obnovu rodiny Dorka poskytujúceho prístrešie a služby pre osamelých rodičov s deťmi a rodiny v krízových situáciách, pre mladých dospelých odchádzajúcich z detských domovov a pre maloleté deti bez rodičov .

Nezabudli sme ani na náhradné rodiny – cieľovú skupinu, s ktorou pracujeme celý rok. Rodiny si mohli oddýchnuť, navzájom sa povzbudiť a vymeniť si svoje skúsenosti, vedomosti v nádhernom prostredí Kopytovskej doliny, chránenej rezervácii Kamenná baba v Šarišskej vrchovine.

Vďaka podpore grantového programu „Hodina deťom“ Nadácie pre deti Slovenska sme zrealizovali letný divadelný tábor, ktorý bol vyvrcholením celoročného programu na podporu pre deti z náhradných rodín.

Vďaka sponzorskému daru cestovnej kancelárie Ferrotour sme mohli zrealizovať ozdravný pobyt v Chorvátsku pre 14 detí z náhradných rodín.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ľuďom s dobrým srdiečkom a našim dobrovoľníkom za ich pomoc, vďaka ktorej sme aj toto leto mohli darovať mnohým deťom prázdninový Úsmev. ĎAKUJEME!

Autor: Michaela Sabolova, Manažérka Anjelského programu – regionálna pobočka Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.