Я студент з України і мені потрібна допомога

Profesionálna náhradná rodina nie je formou náhradnej rodinnej starostlivosti, ale formou ústavnej starostlivosti. Profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí a to 24 hodín denne. V tomto je výkon profesionálneho rodičovstva svojou formou podobný náhradnej rodinnej starostlivosti. Profesionálna náhradná rodina je však organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálne náhradné rodičovstvo nie je rodinnoprávnym, ale pracovnoprávnym vzťahom. Profesionálny rodič podpíše pracovnú zmluvu s detským domovom a stáva sa jeho zamestnancom, pričom jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa (súčasťou pracovnej zmluvy je i dohoda o vykonávaní starostlivosti v profesionálnej rodine).

Jeden profesionálny rodič môže mať v osobnej starostlivosti najviac tri deti. V prípade viacerých detí (napr. širšej súrodeneckej skupine) sa môžu stať zamestnancami detského domova obaja manželia. Do profesionálnej náhradnej rodiny je vhodné zveriť i staršie dieťa, či dieťa s rôznymi výchovnými problémami, alebo aj dieťa telesne, či duševne postihnuté.

Výhody profesionálnej náhradnej starostlivosti:

  • Profesionálna rodina lepšie zohľadní napĺňanie potrieb dieťaťa.
  • Prechod detí do dospelosti je prirodzenejší a predpokladom, je že niektoré rodiny požiadajú o inú formu starostlivosti ako napr.: pestúnstvo či dokonca osvojenie.
  • Možnosť umiestniť do rodiny aj viac početné skupiny súrodencov.
  • Prechod detí zo samostatnej skupiny detského domova do profesionálnej rodiny je realizovateľný bez súdneho rozhodnutia a bez súhlasu biologických rodičov. Je teda časovo menej náročný.
  • V profesionálnej rodine sa dá kvalitne a efektívne pracovať s biologickou rodinou.
  • Profesionálna náhradná výchova kvalitou a hodnotou zodpovedá pestúnskej starostlivosti.
  • Dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí a nie je umiestnené v zariadení.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.