Я студент з України і мені потрібна допомога

V profesionálnych rodinách vyrastá už skoro tisíc detí. Tento počet ešte narastie, ak poslanci schvália zmenu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Podľa návrhu by v profesionálnych rodinách mali vyrastať deti do šiestich rokov. Novelu posunuli poslanci počas poslednej schôdze do druhého čítania.

Minulý rok bolo v detských domovoch na Slovensku 4 064 detí, z toho 994 detí vyrastalo v profesionálnych rodinách. Počet týchto rodín pritom každoročne narastá. V roku 2009 sa spolu starali o 815 detí.

V súčasnosti musia detské domovy povinne umiestňovať do profesionálnych rodín deti vo veku do troch rokov. Ministerstvo práce navrhuje, aby detské domovy umiestňovali do profesionálnych rodín deti do veku šesť rokov. Túto povinnosť by si mali plniť postupne, najneskôr však do 1. januára 2013. Zmenu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele navrhuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú poslanci počas poslednej schôdze NR SR posunuli do druhého čítania.

Navrhované opatrenie znamená splnenie jedného zo záväzkov, ktoré si súčasná vláda definovala v programovom vyhlásení. Po prijatí navrhovaných zmien by detské domovy mali zabezpečiť profesionálnu rodinu pre ďalších približne 200 detí.

„Chceme zlepšiť podmienky detí, ktoré žijú bez rodičovskej starostlivosti a vytvoriť systém, v ktorom bude absolútnou prioritou dieťa,“ hovorí štátna tajomníčka rezortu práce Lucia Nicholsonová.
Ďalšie opatrenia, ktoré ministerstvo v tejto oblasti pripravuje, sa týkajú posilnenia sociálnej práce v teréne s cieľom pomôcť biologickej rodine dieťaťa vyriešiť ťažkosti, aby sa dieťa mohlo vrátiť k rodičom.
V minulom roku sa podarilo po úprave rodinných pomerov vrátiť zo zariadení na výkon rozhodnutia súdu späť do starostlivosti biologických rodičov 347 detí.

Zdroj: MPSVaR SR

Celá tlačová správa TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.