Я студент з України і мені потрібна допомога

Pod touto myšlienkou prebiehali v dňoch 14. a 15. februára v hoteli Šachtička a workshopy zamerané na skvalitnenie práce s deťmi v detských domovoch v oblasti umenia. Workshopov zameraných na hudbu, rytmus, divadlo a tanec sa zúčastnili vychovávatelia a odborný pracovníci z detských domovov, ktorým sme okrem umenia predstavili aj dôležitosť vlastnej identity u detí.

Pre dieťa je dôležité vyrastať s podporou vlastnej kultúrnej identity, najmä pre rómske deti je vedomosť ich kultúry dôležitá. Súčasťou identity je aj pocit, ako prežíva dieťa samé seba – svoj vzhľad, pohlavie, príslušnosť k určitej vekovej skupine alebo spoločenskej vrstve. Identitu si dieťa vytvára v určitom kultúrnom a spoločenskom kontexte, v ktorom sa nachádza. Je potrebné vedomie, že dieťa patrí ku istej skupine ďalších ľudí majúcich také vlastnosti, charakteristiky, hodnoty, ktoré sú tým jeho veľmi podobné, ale zároveň si uvedomuje, že je v rámci danej spoločnosti jedinečným – toto neviem či tam musí byť?. Okrem pocitu jedinečnosti je potrebnou súčasťou identity každého dieťaťa tiež pocit a uvedomenie si príslušnosti k svojmu národu, poznanie historických koreňov, kultúrneho dedičstva, spoločenských zvyklostí a tradícií. Jolka Nátherová, jej kolegyne a šikovné tanečnice z OZ Nádej deťom nám teda predstavili rómske tance a kultúru, porozprávali nám aj o rómskej svadbe, vlajke a ich komunitnej škôlke.

Workshopy zábavne a interaktívne viedli muzikoterapeut Miro Randuška, s ktorým sme spoznávali hudobné nástroje, pán Pohančaník s kolegyňou z folklórneho súboru Urpín, Monika Neksová, ktorá učila ako pracovať v oblasti dramatickej tvorby a predstavila nám svoju dramatoterapeutickú rozprávku a Roman z tanečnej školy Element, ktorý predstavil účastníkom moderné tanečné kroky.

Všetkým za pomoc s realizáciou ďakujeme. Sme radi, že workshop vytvoril priestor na vzájomné zdieľanie, obohatenie sa a zábavu.

Vediemekumeniu zmens2 Vediemekumeniu zmens4Vediemekumeniu zmens5 Vediemekumeniu zmens6Vediemekumeniu zmens1

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.