Я студент з України і мені потрібна допомога

O tom, že umenie rozvíja v deťoch citlivosť a pestuje ich vnímavosť voči okoliu aj druhým ľuďom, sa v utorok 12.2.2013 hovorilo na seminári „Vedieme deti k umeniu“, ktorý spoločnosť Úsmev ako dar zorganizovala pre vychovávateľov detských domovov.

V Detskom domove Trenčín Zlatovce sa včera zišlo 51 vychovávateľov z 15 detských domovov z celého Slovenska, aby sa zúčastnili semináru „Vedieme deti k umeniu“.  Zámerom semináru bolo ponúknuť pracovníkom s deťmi v náhradnej starostlivosti teoretický rámec a inovatívne metódy, ako deti v domovoch motivovať k záujmu o umenie. Vychovávatelia tu mohli obohatiť svoje vedomosti aj praktické zručnosti v umeleckých žánroch ako: spev, tance, folklór, hudba, hovorené slovo a dramatická tvorba.

„Keď dieťa príde do detského domova, zažíva emocionálnu depriváciu a izoláciu od svojho pôvodného prostredia. Umenie môže by veľmi účinným nástrojom na to, ako takéto dieťa zastabilizovať. Podchytiť ho, zaujať a priniesť mu nové podnety. Viem to z vlastnej praxe. Deti, ktoré sa venujú nejakému umeniu, majú oveľa lepšie predpoklady úspešne zvládnuť pobyt v detskom domove, aj svoj budúci život, ktorý je určite najdôležitejší,“ hovorí riaditeľka detského domova v Topoľčanoch Mgr. Viera Miklášová

Jednodňový seminár bol rozdelený do dvoch blokov, prednáškového a workshopového. Dopoludnia si účastníci mohli vypočuť príspevky odborníkov, ktorí majú nielen bohatú odbornú, ale aj pedagogickú skúsenosť. Oblasť dramatickej tvorby predstavil Doc. Ľubomír Fifík, riaditeľa LITA a dlhoročný režisér celoslovenskej prehliadky detských talentov Najmilší koncert roka, oblasť folklóru Mgr.art. Štefan Zima, predseda Folklórnej únie na Slovensku. Folklórny tanec a spev priblížila seminaristom aj Mgr. Erika Švedová z folklórneho súboru Košičan, a problematiku moderného tanca osvetlila Bc. Andrea Vaňková, vychovávateľka Centra voľného času v Holíči.  
Popoludnie sa nieslo v praktickom duchu. Všetci zúčastnení sa rozdelili do troch workshopových skupín – dramatická tvorba a hovorené slovo; hudba a spev; tanec a folklór – podľa vlastného záujmu. Na workshopoch sa mohli bližšie oboznámiť s jednotlivými žánrami a osvojiť si niektoré ich prvky a postupy.  Veľký záujem bol aj o tradičný žáner folklóru. Nad otázkou, v čom môže byť folklór príťažlivý pre generáciu dnešných detí, sa zamýšľa jeden z lektorov, Štefan Zima:

„Ja vnímam folklór, a ľudové umenie vo všeobecnosti ako ľudovú múdrosť. Pôvodne to vychádza z obradových a zvykoslovných situácií, ktoré boli sviatkami roka alebo sviatkami človeka. Ako také odhaľujú to podstatné o nás a o svete. Pre deti je možno zaujímavejšie, že folklór využíva princíp hry. Vytvára priestor pre to, aby sa mohli prejaviť, aby mohli vzájomne komunikovať, ale aj pre zdravú súťaživosť.“

Práca s deťmi v detských domovoch je náročná, a pokiaľ má byť efektívna, vyžaduje si dlhodobý a systematický prístup. Jeden zo spôsobov, ako dieťa pozitívne formovať, spočíva v  rozvíjaní jeho umeleckej tvorivosti a  pestovaní jeho prirodzeného nadania. Spoločnosť Úsmev ako dar chce podporovať deti bez rodičov aj prostredníctvom tých, ktorí sú s nimi v každodennom kontakte a stoja pri nich najbližšie – prostredníctvom vychovávateľov. Práve preto sa seminár „Vedieme deti k umeniu“ zameral práve na nich. Sprostredkoval im zážitok, ktorý, ako veríme, budú môcť preniesť ďalej, na deti.

NKR seminar 001NKR seminar 002NKR seminar 004NKR seminar 005

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.