Я студент з України і мені потрібна допомога

Veľtrh sociálnych aktivít v Nemocnici u milosrdných bratov, 17.10. 2007, Bratislava –Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa dňa 17.10. 2007zúčastnila Veľtrhu sociálnych aktivít v Nemocnici u milosrdných bratov. Hlavnou témou veľtrhu bola pomoc deťom, chorým a sociálne slabším rodinám.

Veľtrhu sa zúčastnili slovenské sociálne inštitúcie, ktoré sa snažia zlepšiť situáciu ľudí ohrozených biedou, pomôcť ľudom v krízových situáciách, deťom v ohrození. Úsmev ako dar prezentoval výcvikový program PRIDE – rozvoj rodičovských zručností, aktivity, ktoré prebiehajú na území Slovenska (SOS program, Anjelský program, sanácia rodín v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny). Návštevníkom veľtrhu sme poskytli informácie o Úsmeve ako dar, rozdali informačné brožúrky. Zároveň si mali možnosť pozrieť výrobky detí z detských domovov, zakúpiť si ich, či finančne prispieť na rozvíjanie našej myšlienky „….aby každé dieťa malo svoju rodinu.“
Veľtrh bol pre nás prínosný, navzájom sme si vymieňali informácie, vzájomné kontakty. Zo získaných kontaktov sa budeme snažiť o nadviazanie užšej spolupráce s dobrovoľníckymi organizáciami. Plánujeme vytvoriť databázu dobrovoľníkov a odborníkov – terénnych sociálnych pracovníkov, čím zvýšime úroveň poskytovaných služieb našim klientom.

Autor: Martina Kravárová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.