Я студент з України і мені потрібна допомога

Úsmev ako dar je najstarší benefičný koncert na Slovensku. Už 25 rokov zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov. Na tomto podujatí sa počas predchádzajúcich 24 rokov zúčastnilo doteraz 25 000 detí zo všetkých detských domovov na Slovensku. Koncert je posolstvom detí žijúcich bez rodičov, nás všetkých vyzýva k zamysleniu sa o tom, aký obrovský je význam rodiny pre život každého z nás.

Koncert ponúka systematické riešenia pomoci:

 • pred 6 rokmi sa na koncerte pred verejnosťou predstavil systém transformácie detských domovov z internátnych typov na rodinné detské domovy so samostatnými satelitmi (deti žijúce v profesionálnych rodinách),

 • v roku 2003 bolo poukázané na problematiku špeciálnych základných škôl internátnych a aj vďaka tejto osvete sa rozbehli zmeny vedúce k zániku „špeciálok“ ku dňu 31.8.2006,
 • v roku 1998 bol na koncerte položený základný kameň Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej pre mladých ľudí po odchode z detského domova, ktorí by inak skončili na ulici
 • počas koncertu sa odovzdáva Cena detského úsmevu pod záštitou Milana Rúfusa. Vďaka tomu sa verejnosť dozvedá o „anonymných ľuďoch“, ktorí denne pomáhajú a sú oporou pre iných
 • 25.jubilejný benefičný koncert sa uskutoční 15.12.2007, 16:00 v Estrádnej sále PKO v Bratislave
 • záznam z neho si verejnosť má možnosť pozrieť 24.12.2007 popoludní, na JEDNOTKE


História SPDDD v skratke:

 • Neformálna skupina mladých ľudí, ktorá navštevovala DeD v Holíči, Bernolákove a organizovala benefičný koncert Úsmev ako dar, založila 2. apríla 1991 Spoločnosť priateľov detských domovov Úsmev ako dar (SPDD).
 • Do tohto obdobia (1990) spadá prvý Najmilší koncert roka na rozvoj a podporu detí z DeD.
 • Po vzniku SPDD sa práca s deťmi začína systematizovať a rozširovať o rozvojové aktivity a intenzívne vyhľadávanie dobrovoľníkov.
 • Výsledkom bol v rokoch 1995/96 vznik prvých 2 regionálnych pobočiek Spoločnosti: v Rimavskej Sobote a neskôr v Košiciach. V roku 2001 bola založená zatiaľ posledná „pobočka“ Posmiška jak darunok, na Ukrajine.
 • UaD podporuje vzdelávanie mladých dospelých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, ale bráni im v tom nedostatočné sociálne zázemie, a tak v roku 1995 zakladá Nadáciu Pipi Dlhej Pančuchy.
 • Do popredia vystupuje záujem o dieťa, jeho rozvoj, potreby, vytváranie vzťahov. Týmto v roku 1996 mimovládna organizácia mení svoj názov na Spoločnosť priateľov detí z detských domovov (SPDDD).
 • Vytvára sa skupina dobrovoľníkov, ktorí sa veľmi štruktúrovane, cielene a pravidelne zaujímajú o deti v domovoch – formuje sa tzv. anjelská činnosť.
 • V kontexte pomoci mladým dospelým a idei SOS programu vzniká prvý „Dom na polceste“ (1998). V súčasnosti budujeme už piaty dom.
 • V roku 2000 sa začína s akreditovaným vzdelávaním a neformálne vzdelávanie sa rozširuje o medzinárodné konferencie a odborné semináre.
 • Proces transformácie detských domovov sa rozbieha o rok neskôr (2001) a naša snaha vrcholí prijatím novej legislatívy (2005).
 • Osvetový deň spojený s náborom aktivistov – dobrovoľníkov (1200/rok) súvisiaci s projektom 1 Deň úsmevu vzniká v roku 2003.
 • Rozšírenie činností zameraných na deti z rodín v kríze, náhradných rodín, o prácu v teréne či sanáciu Úsmev ako dar sa datuje od roku 2004.
 • Zintenzívňuje sa systematická činnosť s deťmi v rómskych komunitách (najmä v TT, BB, KE).
 • ÚaD má v súčasnosti 8 kancelárií a svojou činnosťou pokrýva 184 okresov.

Fotografie z 25 ročníka – PKO, autor – Bajko:

Naši domováci

Naši domováci

Naši domováci

Naši domováci

Naši domováci

Naši domováci

Naši domováci

Naši domováci

Ibrahim Majga

Iveta Bartošová

Katka Brichtová

Katka Hasprová

Laci Strike

Meky Žbirka

Miko Hladký a skupina Gladiátor

Moderátorská dvojica Katka Brichtová a Pavol Janík

Svojou prítomnosťou nás poctil aj pán Chudík

Každý sa tešil na krásnu tortu. Bolá fakt dobrá … 🙂

Zdenka Predná

Zuzana Smatanová

Tomáš Bezdeda

Detská od nás dostali opäť kopec darčekov.

autor: Jana Bajnoci, SPDDD Úsmev ako dar

foto: archív SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.