Я студент з України і мені потрібна допомога

Dňa 20.06 – 22.06 2008 sa v Agroubytovni HÚŠŤ v Dlhej nad Oravou uskutočnil výchovno – rekreačný pobyt pre deti s poruchami správania a s výchovnými problémami. Víkendový pobyt zrealizovala naša pobočka v Dolnom Kubíne.

Hlavným cieľom podujatia bolo upevňovanie sebahodnoty účastníkov pobytu a taktiež podporovanie vzájomnej spolupráce a kolektívnych vzťahov. Dôležitosť sme videli najmä v tímovej spolupráci. Deti sme sa snažili viesť k tomu, aby na druhých ľuďoch videli to dobré a nie to zlé. Aktivity sme prispôsobili tak, aby sme tieto ciele naplnili. Zážitkové aktivity sme zamerali na vytváranie pozitívnych emocionálnych vzťahov a na budovanie pozitívneho postoja k získavaniu nových vedomostí a zručností. Činnostné aktivity sme zamerali na objektívne hodnotenie vlastných výkonov a na pozitívne hodnotenie ostatných členov skupiny. Taktiež sme ich viedli k vyjadrovaniu vlastných pocitov.

Účastníci pobytu sa do aktivít zapájali, na konci pobytu vedeli vyjadriť kladné stránky každého zúčastneného a vedeli o nich otvorene rozprávať. Deti uprednostňovali najmä tvorivé aktivity.

Výchovno – rekreačný pobyt pre deti podporila spoločnosť Viena International s.r.o. so sídlom v Martine. Týmto by sme sa im zároveň chceli veľmi pekne poďakovať.

Autor: Mgr. Alena Kakašová, SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.