Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 13.-14. februára 2015 sme v rámci projektu Stretnutie rodinného kruhu – inovatívny prvok v práci s biologickou rodinou realizovali dvojdňové školenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu. Projekt je podporený nadáciou J&T.

Stretnutie rodinného kruhu (SRK) je stretnutím širokej rodiny, všetkých blízkych a podporných osôb v záujme ohrozeného dieťaťa.  Tento model práce posilňuje rodinné väzby a využíva potenciál širokého príbuzenstva, či iných ľudí spätých so životom dieťaťa.

Filozofia Stretnutia rodinného kruhu vychádza z presvedčenia, že rodina a jej podporná sieť pozná svoju situáciu najlepšie, vníma a vidí konkrétne riziká, ale aj možnosti ich riešenia. Dokáže vytvoriť bezpečný plán pre dieťa v jej strede  a rozdeliť si úlohy podľa vlastných možností. Zvonku potrebuje často len podnet, povzbudenie, pomoc pri znovu nadviazaní pretrhnutých rodinných vzťahov a vytvorení nových podporných väzieb.
Tieto stretnutia zvoláva a organizuje nezávislý koordinátor Stretnutí rodinného kruhu.

Školenia koordinátorov sa zúčastnilo 11 účastníkov nadchnutých pre tento model práce, ktorí chcú po absolvovaní celého tréningu pomáhať rodinám v ich ťažkej životnej situácii. Samotnému školeniu predchádzalo 6 regionálnych informačných stretnutí, na ktorých dostali záujemcovia základné informácie o SRK. Na školení sa tak stretli ľudia z celého Slovenska (Bratislava, Trnava, Prievidza, Banská Bystrica, Nitra, Košice). Priestory na školenie nám bezplatne poskytla Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V prípade, že Vás Stretnutia rodinného kruhu zaujali a chceli by ste rodinám takýmto spôsobom pomáhať, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:

Projekt podporila Nadácia J&T. Ďakujeme

Nadacia JaT web nove

 

 

 

Logo FF

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.