Я студент з України і мені потрібна допомога

V pondelok 28.augusta 2017 Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove navštívil vladyka SEODr. Mons. Milan Lach SJ, apoštolský administrátor gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA. Osobne sa zaujímal o život a riešenia pre niekoľko desiatok rodín s deťmi v núdzi, ktoré centrum prichýlilo až po prípravu kaplnky priamo v priestoroch krízového centra. Vedúci centra, gréckokatolícky kňaz o. Lukáš Mitro oboznámil otca biskupa so situáciou rodín nachádzajúcich sa v zložitých životných situáciách s dôrazom práce centra na prevenciu – aby nedošlo k prehĺbeniu ťažkostí rodín, prípadne k odňatiu detí od svojich rodičov.

Otec biskup požehnal centru do jeho ďalších rozvojových aktivít v prospech núdznych.

Sieť centier Dorka vzniká po Slovensku spoločným úsilím Spoločnosti Úsmev ako dar, Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detkých domovov a za významnej podpory katolíckej cirkvi na Slovensku či v zahraničí. Dnešná kapacita centier dokáže pomôcť až 350 – tim klientom.

Foto: Archív Arcibiskupský úrad Prešov

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.