Я студент з України і мені потрібна допомога

V poradí už tretí ročník úspešného športovo-benefičného podujatia s názvom CITY RUN 2010 si získal priazeň Košičanov natoľko, že bude aj v tomto roku zaradený do programu osláv Dňa mesta Košice.

Účasťou na tomto unikátnom podujatí urobí každý niečo pre svoje zdravie, pomôže tým, ktorí sú na pomoc ostatných odkázaní a užije si skvelú zábavu s hudbou a živými koncertmi. Košičania však nie sú jediní, ktorých myšlienka CITY RUN-u nadchla. Po úspešnej minuloročnej premiére CITY RUN-u v Poprade sa k dvom východoslovenským mestám pridá aj 2. júna Spišská Nová Ves. Práve výťažok zo CITY RUN-u v Spišskej Novej Vsi poputuje na realizáciu dvoch rozvojových pobytov pre náhradné rodiny, ktoré pripravuje košická pobočka Úsmev ako dar. Pobytu sa zúčastňujú odborníci (psychológovia, pedagógovia, lekári, soc. pracovníci, samotní náhradní rodičia), ktorí sa venujú rodičom po odbornej a ľudskej stránke, ale aj naši dobrovoľníci, ktorí majú pre deti rozličných vekových kategórii pripravené športové hry, didaktické hry, rôzne aktivity, pri ktorých sa deti často otvoria, vyrozprávajú, vyšantia a zažijú chvíle, ktoré napomáhajú vytvárať dobré rodinné a kamarátske vzťahy, čo významne vplýva na ich osobnostný rozvoj a psychosociálnu spôsobilosť. Samozrejme na týchto pobytových táboroch sa organizujú aj spoločné prechádzky do prírody, spoločné športové zápolenia, osobné rozhovory a výmena vlastných skúsenosti medzi rodičmi a odborníkmi navzájom.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.