Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar, Bratislavská a Trnavská pobočka, vyhlasuje výberové konanie na pozície:

  • Sociálny pracovník – so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský kraj)
  • Sociálny pracovník – so zameraním prácu s ohrozenými rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Trnava (Trnavský kraj)
  • Psychológ – so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský kraj)

Kvalifikačné predpoklady pre pozície sociálny pracovník:

  • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo
  • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • uprednostňujeme minimálne 3-ročnú zdokumentovanú prax v odbore

Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu psychológ:

Predpokladaný termín nástupu: marec/apríl 2018
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Spiessová, , 0910 781 773.

Viac informácií o Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar nájdete na www.usmev.sk a na Facebooku https://www.facebook.com/usmev.sk/?fref=ts .

Pracovná ponuka na stiahnutie

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.