Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC – zastupovanie počas materskej dovolenky.

Výberové konanie na pracovné miesto: odborný pracovník KC sa uskutoční dňa 15.04.2021  od  10:00 hod. do 12:00 hod., v priestoroch Komunitného centra SPDDDD Úsmev ako dar, Madačova 3,  034 01 Ružomberok

Spôsob realizácie výberového konania:  osobný pohovor/ video pohovor (v prípade  nepriaznivej epidemiologickej situácie)

Pre všetky informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.