Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch od 12.07. do 19.07.2008 sa v Agroubytovni HÚŠŤ v Dlhej nad Oravou uskutočnil výchovno – rekreačný pobyt pre deti s poruchami správania a s výchovnými problémami. Pobyt, ktorý bol zameraný na pomoc dieťaťu, zrealizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne.

Hlavným cieľom podujatia bolo, odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie poruchy správania a zabezpečenie vhodného využívania voľného času dieťaťa. Pre deti bol pripravený bohatý program, zameraný na rozširovanie ich zručností a vedomostí. V rámci jednotlivých aktivít si deti mohli vytvoriť vlastnú cestu životom, v ktorej si zároveň naplánovali aj svoju budúcnosť.

Okrem výchovných a vzdelávacích aktivít, sa deti mohli zabaviť pri tvorivých dielňach, ako výroba rámikov na fotky, vyrábanie darčekových tašiek a maľovanie sklíčok. Deti sa zúčastnili aj rôznych športových aktivít, v rámci ktorých bol pre nich pripravený futbalový turnaj, teambuildingové aktivity, či ping – pongový turnaj.

Vo voľnom čase si vyskúšali jazdu a starostlivosť o kone a zúčastnili sa policajného vystúpenia s cvičenými psami. Vo štvrtok všetci účastníci pobytu absolvovali celotáborový výlet, ktorý bol zameraný na spoznávanie krás okolitej prírody. Tábor sa spoločne ukončil pri „táboráku“ a večerným programom, ktorý si deti samy pripravili. Pre deti boli prichystané odmeny, ocenenia a diplomy za účasť na pobyte. Aj napriek tomu, že počasie nebolo vždy slnečné, na tábore panovala uvoľnená, veľmi príjemná a usmievavá atmosféra.

Autor: Alena Kakasova

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.