Я студент з України і мені потрібна допомога

DOLNÝ KUBÍN – Od 25.júla do 1.augusta realizovala naša regionálna pobočka v Dolnom Kubíne výchovno-rekreačný pobyt zameraný na maloleté a mladistvé deti v rámci výzvy z ÚPSVaR Dolný Kubín. Cieľom pobytu bolo pomôcť odstrániť negatívne návyky detí, rozvíjať ich sociálne zručnosti a poukázať na správne spoločenské návyky. Zameali sme sa aj na upevňovanie ich sebahodnoty a sebaúcty, na jednej strane medzi mladými navzájom a na druhej strane medzi kolektívom a v rodine.

Pobyt sa konal v chatovej osade Oravice v krásnom prostrední oravských hôr. Dôležitosť bola najmä v tímovej spolupráci. Deti počas pobytu boli rozdelené do skupín, v ktorých pracovali každý deň na rôznych aktivitách, mohli spolu diskutovať o rôznych problémoch a téme dňa, ktorá sa rozoberala na rannej komunite.

Súčasťou pobytu boli aj zážitkové aktivity, ktoré sa zameriavali na vytváranie pozitívnych emocionálnych vzťahov a na budovanie pozitívneho postoja, k získavaniu nových vedomostí a zručností. Každý z účastníkov mohol taktiež vyjadriť svoju kreativitu v tvorivých dielňach a pri rôznych voľno-časových a športových aktivitách.

Vychádzky do prírody ako aj výlet bol vhodnou súčasťou celého programu s poukázaním na dôležitosť rešpektovania autorít a prispôsobenia sa ostatným v tíme. Na konci pobytu každý z účastníkov obdržal malý darček v podobe diplomu, ako ocenenia za účasť na pobyte. Všetkým zúčastneným pobytu ďakujeme, že sme mohli prežiť spolu krásny, aj keď náročný týždeň.

Autor: PhDr. Jozef Šimek, Dolný Kubín

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.