Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch od 03.07. do 10.07.2010 sa v Agroubytovni HÚŠŤ v Dlhej nad Oravou uskutočnil výchovno – rekreačný pobyt pre deti s poruchami správania a s výchovnými problémami. Pobyt, ktorý bol zameraný na pomoc dieťaťu, zrealizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne v spolupráci s ÚPSVaR Dolný Kubín.

Hlavným cieľom podujatia bolo odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie porúch správania, rozvoj sociálnych zručností a na zabezpečenie vhodného využívania voľného času dieťaťa.

Deti absolvovali rozmanitý program, ktorý bol zameraný na rozširovanie zručností a vedomostí. Popri výchovných a vzdelávacích aktivitách rozvíjali aj svoju kreativitu v tvorivých dielňach, kde vyrábali sadrové a hlinené výrobky. Svoje športové nadanie prezentovali pri rôznych športových aktivitách, pričom okrem bežných loptových hier si vyskúšali jazdu na koni, netradičný vodný volejbal a svoju pohybovú zdatnosť dokázali aj pri tanečných súbojoch. V piatok sme absolvovali celotáborovú vychádzku na neďalekú zrúcaninu spojenú s poznávaním nielen histórie okolia, ale aj krás tamojšej prírody.

Pobyt sme zavŕšili spoločným táborovým ohňom, ktorý vyvrcholil večerom netradičných kostýmov a strašidelnou nočnou hrou. S táborom sme sa rozlúčili s vtipnou fotoprezentáciu, kedy sme si pospomínali na príjemné chvíle. Po odovzdaní odmien a diplomov pre deti sme zakývali Dlhej na rozlúčku… Zostali nám však nové vedomosti, skúsenosti a krásne spomienky…

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.