Я студент з України і мені потрібна допомога

Vyhlásenie k aktuálnym udalostiam v oblasti ochrany práv a bezpečia detí v ústavnom prostredí.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá viac ako 20 rokov aktívne pôsobí v oblasti ochrany práv a bezpečia detí, považuje za dôležité vyjadriť sa k udalostiam, ktoré boli medializované v minulých dňoch a následne rozvírili verejnú mienku.

 

Naša organizácia sa snaží od svojho vzniku o zvyšovanie kvality, ochrany a bezpečných vzťahových väzieb pre deti a mládež umiestnenú v ústavnom prostredí. Podarilo sa nám odhaliť mnohé rizikové skutočnosti, ktoré sú v rozpore so základnými právami detí. Aj z tohto dôvodu oceňujeme všetky snahy vedúce k odhaľovaniu ich porušovania. Často apelujeme na obete, svedkov protiprávneho konania, zneužívania, násilia, obťažovania a šikany, aby bezodkladne oznamovali všetky fakty príslušným orgánom.  Chceme, aby sa to dialo bez akejkoľvek zhovievavosti a personálnej ohľaduplnosti, na druhej strane však nesmieme škandalizovať ľudí a inštitúcie, ktoré roky obetavo pracujú v prospech ohrozených detí a mládeže. Príslušné orgány vyzývame, aby všetky podania zodpovedne vyšetrili, neodkladne konali a preukázaných vinníkov podľa zákona potrestali.

Zároveň žiadame občanov a média aktivizujúce sa v týchto témach, aby starostlivo zvažovali slová, pracovali len s overenými faktami a rešpektovali jeden zo základných atribútov právneho štátu, ktorým je prezumpcia neviny. Vyzývame aktivistov i kompetentných k vecnej diskusii, bez osobnej nevraživosti, ktorá bude podložená korektnou  argumentáciou a faktami. Iba takáto metóda práce môže priniesť relevantné posuny tejto pálčivej problematiky. V minulosti sme boli svedkami viacerých „honov na čarodejnice“ postavených na neoverených faktoch a domnienkach, ktoré sa následným šetrením nepotvrdili. Ich tendenčná interpretácia a mediálna podpora však poškodili dobré meno i odbornú reputáciu poctivých pracovníkov a kvalitných inštitúcií.

Negatívne tiež vnímame snahu o „vytĺkanie politického kapitálu“ z medializovaných tém, ktorá sa   objavuje zo strany niektorých jednotlivcov a politických subjektov. Nastolené problémy vnímame ako veľmi citlivé, nemali by byť preto používané v politickom boji, ktorý môže negatívne ovplyvniť vyšetrovanie a oddialiť hľadanie konštruktívnych riešení.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v Bratislave 16.9.2016

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.