Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava (13.6.2016) Iniciatíva „Domováci domovákom“ Spoločnosti Úsmev ako dar považuje za dôležité vyjadriť sa k stále častejšej negatívnej medializácii detských domovov, tiež k informáciám, ktoré odzneli v súvislosti s pripravovanou kontrolou vybraných Detských domovov zo strany Najvyššieho kontrolného úradu.

Žiadame kompetentných, ak disponujú relevantnými informáciami o konkrétnych ohrozeniach detí v konkrétnych detských domovoch, aby pomenovali  situáciu čo najpresnejšie, označili  zodpovedných a pomohli tieto prípady vyriešiť a eliminovať. Napriek veľkým snahám nájsť deťom trvalé zázemie v rodinách, nie je pre mnohé z nich iná alternatíva ako umiestnenie v inštitúcii v starostlivosti profesionálov. Zovšeobecňujúce a  nekonkrétne konštatovania pritom nič konkrétne neriešia, naopak demotivujú a poškodzujú tých, ktorí aj napriek zložitým podmienkam pracujú zodpovedne a poctivo. 

Keďže máme s predmetným prostredím osobnú skúsenosť, nespochybňujeme, že sa tu môžu sporadicky vyskytnúť  aj negatívne javy. Protestujeme však proti paušálnej negatívnej medializácii.  Veľká väčšina detských domovov a ich zamestnancov v rámci svojich možností napĺňa potreby detí.  S osobnou zaangažovanosťou sa stanú stabilnou vzťahovou osobou pre dieťa, čo pomohlo nám a mnohým úspešne vykročiť do samostatného života.

Citujeme z tlačovej správy NKÚ zo dňa 1.6.2016: „NKÚ v rámci rizikovej analýzy identifikoval fakt, že detské domovy si často neplnia alebo len formálne plnia svoju funkciu. To sa následne premieta do podozrení z nedostatočného poskytovania starostlivosti maloletým deťom, čo sa v konečnom dôsledku odráža pri prejavoch násilia, sociálneho zanedbávania či šírení sociálno-patologických javov. Štúdia UNICEFu potvrdzuje, že práve detské domovy či reedukačné zariadenia sú najčastejším prostredím, kde sa môže spoločnosť stretávať s rôznymi formami násilia páchaného na deťoch.“

Vyzývame odbornú verejnosť, štátne inštitúcie, neziskové subjekty i novinárov k diskusii, hľadaniu a návrhom riešení, ktoré by mohli priniesť efektívnejšie a všestranné napĺňanie potrieb pre deti žijúce v detských domovoch.

Signatári vyhlásenia: 

 Jozef Gorecký
 Emília Bezáková
 Ján Herák
 Deana Jurčová
 Mikuláš Gardian
 Erik Macko
 Silvia Kováčová
 Sára Hesková
 Marek Vadrna
 Silvia Keszeghová
 Mária Soboličová
 Veronika Kubaliaková
 Lucia Kováčová
 Alexandra Miklošková
 Renáta Dunová
 Marián Fečo
 Gabika Berkyová
 Ľubomír Berky
 Adriánka Zubajová
 Daniela Dragúňová
 Radoslav Drab
 Juraj Kupčok
 Martina Frankovičová
 Zuzana Hužvárová
 Marta Šarkoziová
 Ivan Lakatoš
 Martina Černíčková
 Ladislav Horváth
 Vladimir Matucha
 Ivetka Danielová
 Alex Kolompár

Text vyzvy

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.