Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka Implementačnej agentúre pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci Národného projektu Komunitné centrá (ITMS 27120130553) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasujeme výberové konania pre prácu v komunitných centrách v Košiciach a v Blatných Remetoch.

Prvé výberové konanie sa uskutoční dňa 19/01/2015 o 10.00 hod. v priestoroch Kováčska 28, 040 01 Košice.

Pre viac info si stiahnite tento oznam – Oznam o výberovom konaní – KC UaD Kosice.pdf

Pre Košice vyhlasujeme výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka1 povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b) 3 pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c) 2 pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)

 

Druhé výberové konanie sa uskutoční dňa 20/01/2015 o 10.00 hod. v priestoroch Komunitného pastoračného centra pre rodinu a deti – Blatné Remety, 072 44 Blatné Remety 135.

Pre viac info si stiahnite tento oznam – Oznam o výberovom konaní – KC UaD Blatne Remety.pdf

Pre Blatné Remety vyhlasujeme výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka1 povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b) 2 pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c) 2 pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)

 

Jednou z príloh k prihláške na výberové konania je aj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania. Tento súhlas si môžete stiahnuť tu – Priloha_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.