Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 28. mája – Pódium bratislavského Divadla Aréna sa znovu rozžiarilo najdojímavejšími vystúpeniami. Hlavnými hviezdami 29. ročníka Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar totiž bolo 80 detí z detských domovov a náhradných rodín, ktoré ukázali svoj spevácky, tanečný, recitačný aj herecký talent. Svojimi predstaveniami dodali dospelým dávku pozitívnej energie a domov si odniesli nezabudnuteľný zážitok. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Celoslovenskému finále 29. ročníka Najmilšieho koncertu roka Úsmevu ako dar predchádzalo päť regionálnych kôl v Košiciach, Prievidzi, Trnave, Banskej Bystrici a Nitre, kde sa predstavilo spolu 300 detí z 58 Centier pre rodiny a deti a náhradných rodín. Pri organizácii regionálnych koncertov pomáhalo 172 dobrovoľníkov. Vystúpenia posúdila odborná porota a tie najlepšie sa dostali až do bratislavského Divadla Aréna. „Najmilší koncert sa tento rok niesol v duchu motta: „Toto som ja”. Vo finálovom kole vystúpili deti z 15 Centier pre deti a rodiny, 1 náhradnej rodiny, 1 reedukačného centra, 1 Centra Dorka, 1 nízkoprahového centra a 1 občianskeho združenia,“ povedala Mária Soboličová, manažérka produkčného oddelenia Úsmevu ako dar.

Spomedzi 84 detí na pódium vystúpila aj Enikó. Narodila sa ako jedna z troch spevácky talentovaných sestier. Krutou ranou osudu však pred dvomi rokmi prišla o milovanú sestru Kristínku. Rozhodla sa pre Kristínku napísať pesničku na pamiatku, ktorú aj nakoniec sama odspievala. Dojímavá spoveď o tom, ako jej sestra veľmi chýba a čo pre ňu znamená, nenechala nikoho v sále bez emócie a bez odozvy. V publiku ju podporovala aj náhradná mamaTatiana, ktorá sa okrem nej a sestry stará aj o ďalšieho chlapca.

„Na Najmilší koncert roka chodíme všetci spolu každý rok, je to náš rodinný rituál. Keď sa Enikó rozhodla, že sa s vlastnou piesňou zapojí do súťaže, všetci sme ju podporili. Som na ňu veľmi pyšná,“ opisuje radosť z úspechu Enikó jej náhradná mama Tatiana.

Celoslovenská prehliadka umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín má za sebou bohatú históriu, tradícia Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar vznikla ešte v roku 1990. Podujatie ponúka priestor, aby deti prostredníctvom umenia vyjadrili svoje pocity, túžby, postoje a sny.

„Sme veľmi radi, že Najmilší koncert je naozaj obľúbený, z roka na rok nám stúpa počet detí, ktoré na ňom túžia predviesť svoj talent. Deti, ktoré účinkovali v záverečnom kole, odmeníme za úsilie trojdňovým pobytom v Častej – Papierničke. Tu si budú môcť oddýchnuť a nabrať sily do ich ďalšieho umeleckého snaženia,“ dodáva Mária Soboličová.

Finále Najmilšieho koncertu roka 2019 Finále Najmilšieho koncertu roka 2019 Finále Najmilšieho koncertu roka 2019 Finále Najmilšieho koncertu roka 2019  Finále Najmilšieho koncertu roka 2019 

 

 

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MKSR

Ďakujeme všetkým partnerom za pomoc pri realizácii projektu.

partneri NKR2019

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.