Я студент з України і мені потрібна допомога

V zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci zákazky s nízkou hodnotou na tovar “Nákup 8 kusov stolových počítačov ’’ uskutočňovanej podľa ust. § 102 ZVO, pretože predpokladaná hodnota zákazky po dobu platnosti zmluvy zodpovedá finančnému limitu uvedenému v § 4 ods. 5 ZVO.

Výzvu si stiahnete TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.