Я студент з України і мені потрібна допомога

V detských domovoch pribúda ťažko zvládnuteľných detí. Od vychovávateľov v týchto zariadeniach sa veľa očakáva, ale zabúda sa na ich vzdelávanie, potrebujú psychohygienu v oveľa väčšej miere, než tomu bolo doteraz. Vyplynulo to z dvojdňovej konferencie, ktorá sa na tému Vzťahová väzba a jej význam pre deti v náhradnej starostlivosti konala v dňoch 12.-13. 5. 2011 v Rajeckých Tepliciach.

Bola určená pracovníkom v detských domovoch, krízových centrách, redukačných centrách i zamestnancom, ktorí sa zaoberajú sociálno-právnou ochranou.

Podujatie zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov (SPDDD) Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov detských domovov, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied a Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied. Na podujatí s vyše sto účastníkmi nechýbal ani tím organizácie Úsmev ako dar na čele s jej predsedom prof. MUDr. Jozefom Mikloškom PhD. Prítomní odborníci i zástupcovia z detských domovov hovorili vo svojich prednáškach a vystúpeniach o vytváraní vzťahovej väzby u detí v ranom období, poruchách s tým spojenými i dôsledkoch porúch vzťahovej väzby na deti mimo rodiny. S prednáškami vystúpili Prof. MUDr. Mária Huttová -popredná osobnosť slovenskej neonatológie, MUDr. Róbert Košťan, MUDr. Bohdana Bírešová, PhDr. Katarína Výbochová, ďalej psychologička Mgr. Andrea Hudeková, MUDr. Janka Nosková , MUDr. Ivan Juráš z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, PhDr. Ľudmila Matulníková PhD., PhDr. Katarína Gromošová, PhDr. Andrea Hepnerová, riaditeľka Detského domova v Kolíňanoch PhDr. Emília Cibulová i riaditeľka Detského domova Topoľčany Mgr. Viera Miklašová.

Hlavným hosťom podujatia bol profesor MUDr. PhDr. Peter Fedor – Freybergh DrSc. Dr.h.c. mult, ktorý pracoval ako psychiater i gynekológ, pôsobil vo Švédsku, ale i v Londýne a New Yorku. Je často prizývaný na mnohé odborné konferencie ako uznávaná kapacita spájajúca viacero vedných disciplín. Založil štyri vlastné vedecké odborné periodiká a do ďalších prispieva. Založil tiež prvý prenatálny ústav na svete. Do odborných kruhov i širšej verejnosti vniesol znovuobjavenie témy detstva a materstva. V rámci svojej prednášky v Rajeckých Tepliciach poukázal nato, že nemožno od seba oddeliť jednotlivé etapy vývoja dieťaťa, ani sociálne, emocionálne či psychické prežívanie. Prízvukoval, že celé tehotenstvo je vlastne pre plod v maternici procesom učenia sa a rovnako i pre matku. Podľa jeho slov si prenatálne dieťa pamätá všetko z obdobia prvých deviatich mesiacov života v maternici. Prišiel aj s prevratnou tézou, že život človeka sa začína najmenej tri generácie pred narodením a to ešte v dome starých a prastarých rodičov. Vyvrcholením podujatia bola oslava jeho životného jubilea – 75. narodenín a prezentácia knihy Karla Heinza Brischa Bezpečná vzťahová väzba. Účastníci mali podujatí k dispozícii aj knižku prof. Fedora Rozprávka o vtákovi šťastia (v češtine).

zľava: Prof. J. Mikloško a profesor P. Fedor- Freybergh s manželkou.

Štart knihy Bezpečná vzťahová väzba Karla Heinza Brischa „do života“.

Na záver konferencie prítomní i šéf organizácie Úsmev ako dar prof. J. Mikloško ocenili atmosféru podujatia, množstvo podnetov, ktoré majú viesť k procesu systematického vzdelávania v detských domovoch , ako aj potrebe stretávania špeciálnych pedagógov a odborného tímu z detských domovov. J. Mikloško označil konferenciu za veľmi úspešnú, podľa neho spúšťa novú tradíciu vzdelávania v detských domovoch. Profesor P. Fedor – Freybergh dostal od organizácie Úsmev ako dar darom drevenú plastiku Madony s dieťaťom.

Autorka: Andrea Eliášová
Fotky (Emília Bezáková):

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.