Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 27. marec 2019 – Všetky deti by mali získať prístup ku kvalitnému vzdelaniu, no nie každé dieťa takúto možnosť má. Deti, ktoré žijú v detských domovoch alebo v náhradných rodinách, musia dennodenne bojovať, aby mohli ukončiť stredoškolské vzdelanie alebo vysokú školu. Túto neľahkú cestu za splnením snov im pomáha zvládať organizácia Úsmev ako dar v rámci programu Vzdelávaním k úspechu. Tento rok rozdala 79 štipendií. Dostali ich nielen deti z detských domovov a náhradných rodín, ale aj deti zo sociálne slabších rodín.

Štipendiá študentom odovzdal Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne (vľavo) a Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako darUkončenie strednej alebo vysokej školy vytvára predpoklady, aby sa dospelý človek mohol ľahšie uplatniť v spoločnosti a na trhu práce. Deti z detských domovov, náhradných či sociálne slabších rodín však majú túto cestu kľukatejšiu. Stretávajú sa s predsudkami alebo kvôli neukončenému vzdelaniu nemôžu robiť to, po čom ako deti celý život túžili. Organizácia Úsmev ako dar preto už 12 rokov úspešne realizuje program Vzdelávaním k úspechu, v rámci ktorého poskytuje deťom zo znevýhodnených pomerov štipendiá. „Štipendiá sú významným nástrojom, ktorým vyjadrujeme podporu mladým ľudom, preukazujeme im dôveru v ich schopnosti, uisťujeme ich v tom, že „majú na to“, aby školu dokončili,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda združenia Úsmev ako dar.

Štipendiá pomôžu pri štúdiu aj Viktórii Žďárovej, Adamovi Berkimu a Lucii BobákovejMedzi deťmi, ktoré tento rok dostali štipendiá, sú aj Viktória, Adam a Lucia, ktorým sa vďaka finančnej podpore darí úspešne získavať vedomosti v rôznych študijných odboroch. K lepšej budúcnosti im pomáha partner programu Nadácia Slovenskej sporiteľne. „Máme radosť zo systematického úsilia mladých ľudí z detských domovov, ktorým záleží na ich vzdelaní. Ich vôľa a prekonávanie prekážok, ktoré postupne prináša úspechy, sú dôležitými krokmi na ich ceste k uplatneniu sa v spoločnosti a k naplneniu ich túžob. Zároveň sú tiež príkladom a inšpiráciou pre mnohých ďalších, ktorým ukazujú, že cieľavedomé úsilie prináša zaslúženú odmenu,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Viktória Žďárová z Banskej Bystrice má 19 rokov a momentálne žije v byte pre mladých dospelých. Mladí ľudia tam po odchode z detského domova samostatne bývajú a samostatne sa snažia zabezpečiť si všetky svoje životné potreby. Pred príchodom do detského domova sa o Viki starali jej starí rodičia. Žiaľ, aj keď ich vzťah je stále plný lásky, starí rodičia už nemali dostatok síl zabezpečiť svojej vnučke všetko to, čo dieťa potrebuje. Jej otec žije v Čechách a o dcéru nejaví záujem, so svojom matkou sa síce stretáva, ale sama má veľmi ťažký život. V osemnástich rokoch dostala od detského domova možnosť osamostatniť sa a svojej príležitosti sa chopila. Zároveň si stanovila jasný cieľ – vzdelanie. „Zamerala som sa na štúdium, pretože zo svojich skúseností a rád svojho blízkeho okolia viem, že vzdelanie je tou najlepšou voľbou. Zatiaľ som získala výučný list v odbore kuchárka a momentálne sa v mojom odbore pripravujem na maturitu,“ hovorí s hrdosťou Viktória.

Adam Berki z Liptovského Mikuláša a Lucia Bobáková zo Šale to mali v živote ešte ťažšie ako Viki. Obaja sú v detskom domove od malička. „Som veľmi rád, že som sa do domova dostal, lebo mi tu dali lásku, naučili ma zodpovednosti a dali mi toho viac, ako by som dostal, keby som vyrastal doma,“ hovorí Adam. Lucka strávila v detskom domove celých 18 rokov svojho života. Po odchode zo zariadenia boli jej kroky síce neisté, ale rovnako ako Adam aj ona sa rozhodla získať vzdelanie. Adam v súčasnosti študuje na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a Lucka sa dostala až na univerzitné štúdium. Kvôli rizikovému tehotenstvu však štúdium musela prerušiť, ale ani prírastok do rodiny v podobne krásneho, dnes už štvorročného synčeka, jej nezabránil pokračovať na ceste za svojim cieľom. Dnes je Lucka skvelou mamou a zároveň externou študentkou tretieho ročníka pedagogiky a vychovávateľstva na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.

Aj keď Adam a Lucka vyrastali v detských domovoch a ich život nebol ideálny, rozhodli sa pomáhať ďalším deťom. Adam pôsobí ako dobrovoľník pre Úsmev ako dar a vlani sa mu podarilo usporiadať podujatie pod názvom Podpora mladých domovákov v umeleckom prevedení. Deti vyrobili vlastné výrobky, ktoré potom predávali. Za vyzbierané peniaze si dopriali krásny výlet. „Teší ma, že vďaka tomuto projektu som získal viac sympatizantov a nových podporovateľov pre projekty Úsmevu ako dar,“ uzatvára svoje rozprávanie Adam. Lucka sa realizuje ako dobrovoľníčka v nitrianskej pobočke organizácie Úsmev ako dar a pôsobí v projekte Domovácky parlament a venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu domovákov a dobrovoľníkov na Anjelskej akadémii.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.