Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 25. – 27. júna 2018 zorganizoval Úsmev ako dar športovo – relaxačný pobyt pre 120 detí z náhradnej starostlivosti. Deti, ktoré sa svojím umeleckým talentom prebojovali z regionálnych kôl Najmilšieho koncertu roka až na Galavečer do Bratislavy za svoju námahu získali vstupenku na trojdňový športovo – relaxačný pobyt v krásnej prírode účelového zariadenia NR SR v Častej Papierničke. Tento pobyt deťom priniesol vytúžený relax, zábavu, nové priateľstvá, ale aj čosi iné. Mohli sa tu naučiť, že vynaložené úsilie sa nestratí a že sa oplatí na sebe pracovať.

Účelové zariadenie Častá Papiernička je svojou rozlohou a situovaním v prírode vhodným prostredím na vzdelávanie a rozvíjanie osobnosti detí z detských domovov. Naši zamestnanci a dobrovoľníci v spolupráci so zamestnancami spoločnosti DHL a Štúdia zážitku pripravili pre deti program plný zážitkových aktivít, cez ktoré sa deti vzdelávali v oblasti kultúry, umenia, environmentalistiky a komunikácie. V pondelok 25. júna sa deti zúčastnili divadelného predstavenia s protidrogovou tematikou s názvom The Dark trip. Po predstavení mali množstvo otázok a s predstaviteľmi divadla viedli živú diskusiu. Večer si deti pripravili program, ktorým postúpili na koncert do Bratislavy a potom sa vyšantili na diskotéke.

V utorok 26. júna bol deň plný aktivít a súťaží. Deti boli prerozdelené do skupín, pričom si vytvorili názov svojej súťažnej skupiny a súťažný pokrik. Výnimočnosťou tohto dňa bolo, že spolu s deťmi sa losovali do tímov aj všetci vychovávatelia, ktorí sa počas súťaží svedomito starali o deti z iného detského domova a zžili sa so svojimi družstvami natoľko, že neváhali spontánnymi prejavmi radosti oceniť ich úspechy. Utorkové zápolenie jednoznačne ukázalo, že sa všetci dokážu baviť spoločne a je úplne jedno, odkiaľ pochádzajú. Jednou z najzaujímavejších súťaží bola príprava vlastného plavidla a jeho následné testovanie v bazéne. Desať vedomostných, tvorivých, športových a environmentálnych disciplín dalo súťažiacim poriadne zabrať. Precvičili si tu svoju zručnosť, odvahu, súdržnosť, vynaliezavosť a vedomosti. Vyhrali všetci – tí, čo získali najviac bodov, aj tí, ktorým sa bodov ušlo o niečo menej – pretože spolu prežili deň plný zážitkov a radosti. Zamestnanci DHL si po skončení aktivít s deťmi zahrali futbal, volejbal alebo sa kúpali v bazéne. Pre tancu chtivé deti bol pripravený tanečný workshop s bývalou domováčkou a úspešnou tanečníčkou Maťou Rihárovou. Po skončení aktivít sa deti zúčastnili koncertu chválovej skupiny F6 a diskusie o rómskej identite. Po večeri bola pre deti pripravená diskotéka, opekačka a prekvapenie v podobe ohňovej šou od spoločnosti Pyra.

V stredu 27. júna 2018 sa pre mladých dospelých konala prednáška predsedu Spoločnosti Joga Mikloška na tému odpustenie. Súčasťou prednášky bolo aj svedectvo bývalého domováka a súčasného riaditeľa detského domova Ladislava Adamoviča. Posledný deň pobytu bol dňom vyhodnotenia ale samozrejme aj dňom lúčenia. Ak sa deti navzájom zoznamovali ľahko, lúčili sa, naopak, ťažko. Túžba opäť sa stretnúť a znovu spolu zažiť niečo podnetné bude pre nich určite motiváciou aj do budúceho roka, aby pracovali na svojom talente.

Teší nás, že sa tento pobyt stal dlhoročnou tradíciou a je vítaný nielen u detí ale aj u vychovávateľov a riaditeľov detských domovov. Vnímame to ako ocenenie našej práce a motiváciu pokračovať v tom aj naďalej. „Naše deti sa každý rok poctivo pripravujú na regionálne kolo Najmilšieho koncertu roka, pretože sa chcú veľmi dostať v júni do Papierničky. Je to pre nich veľká motivácia. A nielen pre nich. Ja sa teším, že je to motivácia aj pre mojich vychovávateľov, ktorí s deťmi poctivo nacvičujú program. Deti si vždy z Papierničky odnesú krásne spomienky, zážitky, nové kamarátstva ale vždy sa aj niečo nové naučia. Je to výnimočné podujatie v živote našich detí a ja úsmevákom ďakujem a teším sa zase o rok, že sa tam všetci stretneme,“ hovorí Lacko Adamovič, riaditeľ detského domova.

Pobyt v Častej – Papierničke sme mohli zrealizovať vďaka podpore zo spoločnosti PEPCO Slovakia s.r.o. a taktiež vďaka podpore kancelárie Národnej rady SR, za čo im Úsmev ako dar úprimne ďakuje. Ďakujeme taktiež zamestnancom spoločnosti DHL, Štúdia zážitku a Pyry, ktorí venovali našim deťom svoj voľný čas. V mene svojom aj mene všetkých detí, ktoré tu strávili bezstarostný a nezabudnuteľnými zážitkami naplnený čas.

Pobyt pre deti v Častej Papierničke Pobyt pre deti v Častej Papierničke Pobyt pre deti v Častej Papierničke Pobyt pre deti v Častej Papierničke papiernicka 2018 5 Pobyt pre deti v Častej Papierničke Pobyt pre deti v Častej Papierničke

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.