Я студент з України і мені потрібна допомога

16.1.2014 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre uskutočnila Informačná kampaň o rodine Spoločnosti Úsmev ako dar v Nitre. Kampaň bola určená mladým ľuďom zo širokej verejnosti, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o potrebách detí vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti, o dôležitosti rodiny, možnosti pomôcť a venovať svoj voľný čas týmto deťom.

Prostredníctvom prezentácie, diskusie, fotiek, promo materiálov a stánku informovali dobrovoľníci Úsmevu študentov o činnostiach organizácie, o dobrovoľníckych aktivitách, ako aj možnostiach odbornej praxe u nás. Študenti mali príležitosť dozvedieť sa tu všetko, čo ich v súvislosti s danou problematikou zaujímalo. Neváhali sa dobrovoľníkov opýtať ani na  ich osobnú skúsenosť, ktorá bola pre nich možno najväčšou inšpiráciou. Získali tak stručný, no ucelený obraz o tom, ako vyzerá životná situácia detí bez rodinného zázemia, aké sú ich vzťahové, sociálne a psychologické potreby a ako im v tom môžeme byť nápomocní my všetci. 

nitra na skole 003

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.