Я студент з України і мені потрібна допомога

Od začiatku novembra prebieha vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a jej ostatných pracoviskách zbierka kníh pre deti z detských domovov pod názvom Čítame s Úsmevom. Cieľom zbierky je vyzbierať knihy pre deti a mládež z detských domovov a deti zo sociálne slabších rodín.

Dobrovoľníci Úsmevu ako dar knihy doručia do domovov, ktoré navštevujú a spoločne s deťmi sa ponoria do sveta rozprávok. Hlavným poslaním tejto zbierky je stráviť chvíle s deťmi pri knihe a zároveň čítaním si deti rozvíjajú fantáziu, abstraktné myslenie, obohacujú slovnú zásobu, posilňujú vizuálnu pamäť a ľahšie si zapamätajú gramatické javy.

Zbierku sa podarilo zrealizovať vďaka ústretovosti pracovníkov knižnice a p.Špánikovej, veducej útvaru služieb VKMR, za čo im patrí naša vďaka.

Autor: Lenka Kvasnicová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.