Я студент з України і мені потрібна допомога

Aj vo vašom meste sa 5. mája uskutočnila celoslovenská zbierka na podporu detí žijúcich v detských domovoch, náhradných rodinách a rodinách v kríze. Výsledo k celoslovenskej zbierky 1 deň úsmevu je 42 520 Eur. Ďakujem všetkým ľudom, ktorí prispeli a ktorým nie je osud detí z detských domovov ľahostajný.

Minulý rok sa nám v tento jeden deň podarilo vyzbierať sumu 38 415,52 Eur. To znamená, že aj napriek počasiu, ktoré nám na celom Slovensku veľmi neprialo, sa nám podarilo vyzbiera viac ako minulý rok. Aj tento výsledok nám dáva veľa pozitívnej energie a chuti do našej budúcej práce.

Spolu s dobrovoľníkmi sa do zbierky opäť zapojili aj študenti stredných a vysokých škôl a aj známe osobnosti – Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková, Zuzana Vačková, Mirka Partlová a Janko Slezák. Ďakujeme aj OC Polus za pomoc pri organizovaní našej zbierky v ich priestoroch.

Výsledok celoslovenskej finančnej zbierky 1 deň úsmevu:

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme.

Spolu s dobrovoľníkmi sa do zbierky opäť zapojili aj študenti stredných a vysokých škôl a aj známe osobnosti – Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková, Zuzana Vačková, Mirka Partlová a Janko Slezák. Ďakujeme aj OC Polus za pomoc pri organizovaní našej zbierky v ich priestoroch.

„S ľuďmi v Úsmeve ako dar spolupracujem už niekoľko rokov a vidím, že im ide o dobrú vec. Viem, že peniaze zo zbierky budú použité napríklad na pomoc mladým dospelým z detských domovov, ktorí sú v ťažkej situácii, pretože nemajú prostriedky na začlenenie do života. Viem, že sa použijú aj na pomoc rodinám, kde hrozí, že deti budú musieť ísť do detského domova a na podporu náhradných rodín. Obdivujem ľudí, ktorí si zoberú dieťa do náhradnej starostlivosti, pretože je to veľká odvaha a riziko, ale na druhej strane úžasný pocit, keď sa to podarí,“ hovorí herečka a moderátorka Katarína Brychtová.

Aj výťažok tohtoročnej zbierky použijeme na prácu s rodinami v kríze, na podporu a vzdelávanie náhradných rodičov a v neposlednom rade opäť aj na zorganizovanie podujatí pre deti z detských domovov, ktoré im pomáhajú spoznať nových ľudí, získať nových priateľov, zlepšiť svoje schopnosti a zvýšiť si sebavedomie a sebaistotu.
Ďakujeme za to, že aj vám záleží na ohrozených deťoch.

Plánovaná kampaň na tohtoročnú zbierku:

– Tv spot v Slovenskej televízii

– rádio spoty na rádiu Jemné melódie

– inzercia v mesačníku Mama a ja

– internetová reklama – zoznam.sk, profesia.sk, komunikuj.sk

– letáky vo vlakoch ŽSR

Partneri zbierky 1 deň úsmevu:

Ďakujeme všetkým školám za pomoc pri zbieraní na našej Celoslovenskej zbierke 1 deň úsmevu:

Najlepšie školy v zbieraní 🙂 :

Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, 029 01 Námestovo – 441,12 Eur
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava – 1.528,24 Eur
Gymnázium Ľ. Štúra, ul. 1. Mája č. 2, 911 35 Trenčín – 340,04 Eur
Gymnázium v Šuranoch –
Gymnazium Poštová, Košice – 560,93 Eur
Gymnázium s VJM Šamorín – 774,50 Eur

Bratislavský kraj: Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14, Bratislava – Rača * Gymnázium, Nedbalova 6, Bratislava – Staré Mesto * Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava – Ružinov * Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava – Vrakuňa * Gymnázium,Bilíkova 24,Bratislava – Dúbravka * Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava – Karlova Ves * Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava – Petržalka * Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava – Petržalka * Gymnázium, Haanova 28, Bratislava – Petržalka * Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava – Petržalka * Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2, Bratislava – Devín * Gymnázium sv. Fr .Assisk., Kláštorné nám. 3, Malacky * Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra * Gymnázium, Senecká 2, Pezinok * Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec * Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa * SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava – Staré Mesto * Združená stredná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava – Ružinov * ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava – Ružinov * Súkromná SOŠ HOST, Riazanska 75, Bratislava * Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29, Bratislava – Ružinov * Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov * Stred. odborné učilište, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov * Združená stred. Škola chemická, Račianska 78, Bratislava * Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava – Nové Mesto * SOU pôšt a telekomunik., Hlinícka 1, Bratislava – Rača * Škola knih.a inf.štúdií, Kadnárova 7, Bratislava – Rača * SOU železničné, Na pántoch 7, Bratislava – Rača * Súkromné SOU, Bieloruská 1, Bratislava * SOU elektrotechnické, Rybničná 59, Bratislava – Vajnory * Súkromné SOU, Budatínska 61, Bratislava * Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava – Petržalka * Obchodná akadémia, Hrobákova 11, Bratislava – Petržalka * Súkr. SPŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava – Petržalka * SOU GASMO, Žehrianska 6, Bratislava – Petržalka * Pedagog.a kult. akadémia, Sokolská 2, Modra * Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok * ZSŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo

Žilinský kraj: Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo * Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina * Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, Žilina * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca * Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok * Gymnázium Štefana Moyzesa, Š. Moyzesa 21, Ružomberok * Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín * Združená hotelová a obchodná škola, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš * Spojená škola obchodná a hotelová akadémia, Slanická Osada, Námestovo * Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín * Gymnázium, Komenského ulica 1357, Kysucké Nové Mesto * Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš * Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená * Združená stredná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina * Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin * Gymnázium, Čachovský rad 36, Vrútky * ORAVA MILK, záujmové združenie, Leštiny 126 * G.S.International, s.r.o., Leštiny č. 47, Dolný Kubín * Súkromná stredná odborná škola Educo, Slanická Osada, Námestovo

Trenčiansky kraj: Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou * Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8, Handlová * Gymnázium Myjava, Jablonská 5, Myjava * Stredná odborná škola Myjava, Trokanova 3, Myjava * Stredná odborná škola Nováky, Rastislavova ul. 332, Nováky * Spojená škola Partizánske – Stredná odborná škola, Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske * Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske * Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8, Považská Bystrica * Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza * Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín, Martina Rázusa 1, Trenčín * Gymnázium Ľ. Štúra, ul. 1. mája č. 2, Trenčín * Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, Palackého 4, Trenčín * Gymnázium Púchov, ul. 1. mája 905, Púchov * Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom * Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom * Spojená katolícka škola, Školská 9, Nemšová * Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava

Nitriansky kraj: Gymnázium vo Vrábľoch * Gymnázium v Šuranoch * Gymnázium v Topoľčanoch * Gymnázium v Želiezovciach * Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre * Obchodná akadémia v Leviciach * Stredná priemyselná škola stavebná – Építőipari Szakközépiskola v Hurbanove * Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove * Cirkevné osemročné gymnázium Panny Márie v Kolárove * Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Komárne * Gymnázium v Nových Zámkoch

Košický kraj: Exnárova ul. č.10, Košice * SPŠ dopravná, Hlavná ul. č.113, Košice * Konzervatórium, Timonova ul. č.2, Košice * Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká ul. č.17, Košice * Stredná odborná škola zdravotnícka, Mozyesova ul. č. 17, Košice * Stredná odborná škola zdravotnícka, Kukučínova ul., Košice * KStredná odborná škola zdravotnícka sv. Alžbety, Mäsiarska č.25, Košice * Športové gymnázium, Tr. SNP 1, Košice * Poštová ul. č.9, Košice * Gymnázium, Dneperská ul.č.1, Košice * Gymnázium Štefana Mozyesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou * Gymnázium Sobrance,Kpt. Nálepku 6, Sobrance * Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Michalovce * Gymnázium Gelnica, SNP 1, Gelnica * Gymnázium, Školská 10, Spišská N. Ves * Gymnázium P.J.Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava * Cirkevné gymnázium sv.Jána Krstiteľa, Trebišov

Banskobystrický kraj: Dopravná škola, Zvolen * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Zvolen * Spojená škola, Laskomerského 3, Brezno * Gymnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo * SOŠ, Kalinčiakova 1584/8, Fiľakovo * Stredná odborná škola, Šoltésovej 5, Banská Štiavnica * Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa * Gymnázium, Hurbanova 34. Tornaľa * Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň * Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš * Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina * SOŠ, Janka Jesenského 888/1, Krupina * Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera , B. Nemcovej č. 1, Lučenec * Stredná odborná škola , Zvolenská cesta 83, Lučenec * Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota * Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota

Trnavský kraj: Gymnázium Jána Hollého Trnava * Stredná zdravotná škola Trnava * Stredná poľnohospodárska škola Trnava * Gymnázium P.Coubertina Piešťany * Obchodná akadémia Veľký Meder * Súkromné gymnázium VJM Galanta * Gym. Z.Kodálya s VJM Galanta * Gymnázium s VJM Šamorín * Gymnázium Hlohovec * Súkromná SOŠ Sládkovičovo * SOU stavebné Dunajská Streda * Súkromná združená SŠ Dunajská Streda * Gymnázium Skalica * SOU elektrotechnické Gbely * Stredná odborná škola Holíč * Gymnázium Šaštín – Stráže * Gymnázium s VJM Veľký Meder * Súkromná SOŠ VIA HUMANA Skalica * Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Trnava

Prešovský kraj: Obchodná akadémia, Bardejov * Stredné odborné učilište, Stará Ľubovňa. Jarmočná ul. * Stredné odborné učilište, Stará Ľubovňa, Levočská ul. * Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok * Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča * SOU majstra Pavla, Levoča * Gymnázium T. Ševčenku, Prešov * Gymnázium sv. Moniky, Prešov * Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove * Obchodná akadémia, Prešov * Dievčenská odborná škola, Prešov * Združená stredná škola, Prešov * Spojená škola, Bardejov * Gymnázium, Lipany * Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné * Združená stredná škola, Snina * Gymnázium, Študentská 4, Snina * Stredná odborná škola A.Varhola, Medzilaborce

Použitie výťažku zbierky 1 deň úsmevu v roku 2009:

A. Poradenstvo, finančná a materiálna pomoc náhradným rodinám

164 890,44 Sk

5 473,36 €

B. Poradenstvo, finančná a materiálna pomoc biologickým rodinám v kríze

191 783,02 Sk

6 366,03 €

C. SOS program – poradenstvo a konkrétna pomoc v núdzi mladým dospelým po odchode z detských domovov

129 281,81 Sk

4 291,37 €

D. Projekty podporujúce nadanie a talent detí z detských domovov a náhradných rodín

537 734,04 Sk

17 849,50 €

E. Letné a zimné rozvojové a vzdelávacie pobyty pre deti z detských domovov a náhradných rodín

398 714,60 Sk

13 234,90 €

F. Jednodňové a víkendové aktivity pre deti z detských domovov a náhradných rodín

287 234,54 Sk

9 534,44 €

G. Vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi z detských domovov

77 865,17 Sk

2 584,65 €

H. Vzdelávanie náhradných rodičov a odborníkov zamerané na podporu zmeny systému náhradnej starostlivosti

217 943,84 Sk

7 234,41 €

Konverzný kurz: 30,126 Sk/€

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.